Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Tisková zpráva SZPI - ČR součástí kontrolního plánu EU pro med a ryby
Datum: 14.01.2016
Potravinářská komora ČR

Cílem KKP je zvýšit porozumění, proč dochází k nárůstu nekalých praktik a podvodnému jednání u uvedených komodit. KKP se vyznačuje sjednoceným odběrem vzorků a analytických metod, které zúčastněné země aplikují po určité období a výsledky je tak možné plnohodnotně porovnat a vyhodnotit.

Dle předběžných výsledků nejčastějším prohřeškem u medů odebraných v členských státech EU je nesprávně uvedený botanický původ (7% z hodnocených vzorků) – tj. nesprávně označení rostliny nebo rostlin, odkud pyl pochází – a med falšovaný cukernými roztoky (6%). U nezpracovaných a zpracovaných ryb analýzy v členských státech EU potvrdily u šesti procent hodnocených vzorků, že obchodní označení neodpovídá biologickému druhu ryby. Významná část z nesprávně označených ryb připadá na tresku obecnou a různé druhy štikozubců.

V ČR se do akce aktivně zapojila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa s tím, že garantem a administrátorem byla SZPI.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633