Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Ovoci a zelenině se daří najít cestu k dětem do škol. Ministerstvo zemědělství úspěšně čerpá evropskou dotaci
Datum: 13.01.2016
Ministerstvo zemědělství ČR

 „Projekt Ovoce a zelenina do škol seznamuje děti s různými druhy ovoce a zeleniny, zároveň u nich podporuje zdravé životní návyky a zpestřuje jejich školní svačiny. Je také prevencí před obezitou. Jsem proto opravdu rád, že projekt úspěšně organizujeme už několik let a navíc, že můžeme využívat i dotace původně přidělené jiným evropským státům, které nejsou tak úspěšné v jejich využívání jako my nebo je vůbec nevyužívají,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ve školním roce 2014/2015 šlo na projekt 190 milionů korun, z toho 150 milionů hradila EU a Česká republika přispěla 40 miliony korun.

 „Ve školním roce 2015/2016 snížila EU podporu na 134 milionů korun, a proto Česká republika navýšila svůj příspěvek na 60 milionů, aby tak děti mohly dostat stejné množství ovoce a zeleniny jako v předchozím roce,“uvedl Jurečka.

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády, která mimo jiné zvyšuje podíl českého ovoce a zeleniny v projektu na 40 %, aby více podpořilo místní produkci a pěstitele. V současné době pochází z ČR přibližně 29 % ovoce a zeleniny.

Projekt Ovoce a zelenina do škol spustila EU v roce 2009. Je určený dětem z  prvního stupně základních škol. Školy i děti dostávají ovoce a zeleninu zdarma.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v listopadu 2015 kontrolovala bezpečnost a jakost potravinových balíčků v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Všechny vzorky byly vyhovující, výsledky tak dokázaly dobrou kvalitu dodávaných potravin.

 

Souhrnná čísla o projektu Ovoce a zelenina do škol

 

školní rok

počet škol zapojených do projektu

počet žáků zapojených do projektu

celková částka podpory na projekt

% čerpání

limit na žáka

množství dodaných produktů

 

 

 

%

 Kč

ks

2009/2010

2 883

323 431

72 718 162,00

95,72

224,75

7 509 310

2010/2011

3 143

370 241

89 116 000,00

99,15

240,00

9 900 496

2011/2012

3 243

387 176

91 227 292,00

98,52

234,00

10 542 253

2012/2013

3 364

416 670

139 778 645,00

99,13

333,00

13 111 327

2013/2014

3 530

456 233

144 665 795,88

99,23

315,00

14 711 642

2014/2015

3 741

509 030

190 514 658,56

96,38*

333,00

16 912 064

2015/2016

3 810

539 747

194 212 327,56

-

318,30

-

* Číslo se bude ještě navyšovat

 

ČR od roku 2012/2013 žádá o navýšení prostředků z rozpočtu EU a daří se jí je čerpat.

 

školní rok

Nárok podpory ČR z EU

Navýšení

Celková podpora z EU

Podpora ČR

Celková částka podpory na projekt

 

Kč  

Kč  

2009/2010

53 084 258

-

53 084 258

19 633 904

72 718 162

2010/2011

52 630 971

-

52 630 971

36 485 029

89 116 000

2011/2012

49 823 774

-

49 823 774

41 403 518

91 227 292

2012/2013

51 267 135

50 771 276

102 038 411

37 740 234

139 778 645

2013/2014

49 373 928

56 232 103

105 606 031

39 059 765

144 665 796

2014/2015

85 700 050

64 814 609

150 514 659

40 000 000

190 514 659

2015/2016

86 662 445

47 549 882

134 212 328

60 000 000

194 212 328

2016/2017

84 437 687

 

 

 

 

 

Kontroly podmíněnosti

 

Ministerstvo zemědělství chystá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) přímých plateb. Podle Evropské komise v letech 2010 až 2013 MZe nedostatečně kontrolovalo dodržování některých pravidel pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Proto Komise požaduje vrácení přibližně 810 milionů korun (více než 29 milionů eur), které už byly vyplaceny zemědělcům. Ministerstvo zemědělství s tímto stanoviskem nesouhlasí.

Audit Evropské komise například namítá, že inspektoři České plemenářské inspekce nekontrolovali, zda mají zemědělci aktualizovaný stájový registr prasat, skotu, ovcí a koz, případně, zda zemědělci včas hlásili přesuny zvířat. Podle Ministerstva zemědělství však byl způsob hospodaření v řadě připomínkovaných bodů v souladu s evropskými předpisy. MZe obhájilo svůj postup v některých bodech, které Komise původně také považovala za sporné. Například, že se v České republice nedostatečně chrání pastviny, přičemž se podařilo prokázat, že plochy pastvin naopak rostly.

Sankce nebude mít v žádném případě dopad na zemědělce, nebudou muset vracet již vyplacené dotace a do budoucna nezpůsobí nižší sazby vyplácených podpor.

Přímé platby jsou jednou z nejdůležitějších dotací v zemědělství. Celková výše pro Českou republiku dosáhla v roce 2013 přibližně 23 miliard korun. Sankce za chyby v systému kontrol podmíněnosti padají napříč Evropou. Například jen v roce 2015 projednávala Evropská komise podobné případy Itálie (navrhovaná sankce 45 milionů eur) nebo Francie (navrhovaná sankce 129 milionů eur).

Co je Cross Compliance – kontrola podmíněnosti

Politika podmíněnosti je vazba mezi většinou plateb v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) a dodržováním určitých pravidel z oblasti životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Pokud zemědělec tyto požadavky a normy nedodržuje, mohou být jeho platby v rámci SZP sníženy nebo v krajních případech i zrušeny. Dále na něj mohou být uvaleny sankce podle příslušných směrnic a nařízení.

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství