Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


SZIF bude administrovat mimořádnou podporu chovatelům prasnic a dojnic
Datum: 07.01.2016
Agrární komora ČR

Praha 5. ledna 2016 – Nový rok přinesl další mimořádné opatření. Jednorázová dočasná podpora se tentokrát týká prasnic a dojnic. Jejich chovatelům, kteří podporu obdrží podle počtu kusů evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR), je určena celková částka 604,2 milionu korun. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí začne přijímat žádosti od 15. ledna 2016.

Podpora chovatelům prasnic a dojnic by měla kompenzovat nízké výkupní ceny mléka a vepřového masa, tedy dopady související s ruským embargem i zrušením mléčných kvót.


Základním kritériem pro získání podpory je počet alespoň 3 prasnic nebo 3 dojnic evidovaných v IZR k 31. srpnu 2015. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů a jejich celkového počtu zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks zvířat.


Výši sazby zveřejní SZIF nejpozději do 29. února 2016.


Žádosti bude administrovat SZIF. Zemědělci je mohou zasílat od 15. do 31. ledna 2016, nejjednodušší a nejrychlejší způsob jejich podání je prostřednictvím Portálu farmáře.


Další způsob zasílání je přes e-podatelnu, datovou schránku nebo v listinné podobě.


Pro urychlení administrace a tím i proplacení žádostí však doporučujeme využít Portál farmáře.


Podporu proplatí SZIF nejpozději do 30. června 2016, předpokládá se však rychlejší vyřízení.


V souvislosti s tímto opatřením Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (provozovatel ústřední evidence zvířat) rozeslal všem chovatelům prasnic a dojnic výzvu k provedení kontroly správnosti a úplnosti stavu evidence zvířat k 31. srpnu 2015. Cílem je minimalizovat možné chyby nebo nepřesnosti ve stavu evidence zvířat, zrychlit zpracování žádostí a výplatu podpor.


Bližší informace a podmínky k žádostem budou zveřejněny na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu.


Samotná žádost bude k dispozici na Portálu farmáře a zároveň i na stránkách www.szif.cz od 15. ledna 2016.

 

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »