Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


S úpravami registru půdy LPIS jsou lidé spokojeni
Datum: 07.01.2016
Ministerstvo zemědělství ČR

„Anketu jsme spustili na konci loňského srpna. Jejím cílem bylo zjistit spokojenost uživatelů s novou podobou aplikace a shromáždit případné podněty pro její další rozvoj. Během pěti týdnů se ankety zúčastnilo 2 191 respondentů, zapojit se mohli všichni aktivní uživatelé aplikace,“ řekl náměstek pro řízení sekce ekonomiky a informačních technologií Zdeněk Adamec.

Nové uživatelské rozhraní hodnotí tři čtvrtiny uživatelů velmi pozitivně, tedy známkou 1 – 2 (dle školního známkování). Jen 7 % dotazovaných má nové rozhraní za nedostatečné. Ještě lépe hodnotí lidé práci s mapou v LPIS. Zlepšení zaznamenalo 88 % uživatelů, zhoršení pouhé jedno procento. Změny se ale dotkly i nemapové části aplikace, kde je s fungováním spokojeno dokonce 98 % respondentů. Problémy vidí někteří jen se složitostí ovládání, rychlostí načítání aplikace nebo s potížemi s tiskem.

Po změnách došlo i k mírnému zvýšení objemu informací, které se v aplikaci LPIS zobrazují. Jejich nedostatek vnímají pouhá 4 % uživatelů, více než 95 % respondentů je spokojených. Zmiňované nedostatky se týkají dat z katastru nemovitostí a rovněž možnosti vyhledávání.

Aplikace LPIS je rozsáhlá a obsahuje i některé méně používané funkce. Není proto překvapením, že z průzkumu také vyplynulo, že uživatelé nevědí o všech funkcích, které LPIS nabízí a které jsou popsány v uživatelské příručce. Informatici z MZe proto vytvořili na webu ministerstva v Portálu farmáře sekci s nejčastějšími dotazy k aplikaci LPIS.

Registr půdy LPIS je největším zemědělským registrem, ve kterém se primárně eviduje využití zemědělské půdy. Jeho hlavním účelem je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu. LPIS rovněž nabízí širokou škálu dalšího využití, například zákonné evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, lokalizace ohnisek nákaz zvířat a celou řadu dalších.

LPIS byl spuštěn v březnu 2004 a v současné době jej denně používá až 1500 unikátních uživatelů.

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství