Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
Datum: 17.08.2022
ÚKZÚZ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/sledovani-vyskytu-pesticidu-ve-vode-pude-a-rostlinnych-produktech-v-roce-2021.aspx