Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
Datum: 30.11.2021
TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/financni-a-pravni-aspekty-akci-marie-sklodowska-curie-4