Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Pesticidy a včely: EFSA přehodnotil důkazy o úmrtnosti
Datum: 12.08.2020
KM EFSA
Vydáno: 7.8.2020
 
Autor: KM EFSA
Nová vědecká zpráva EFSA

V rámci probíhajícího přezkumu vodítek pro hodnocení rizik pesticidů pro včely EFSA dokončil komplexní analýzu dostupných vědeckých důkazů o úmrtnosti včel.

Zveřejněná zpráva je založena na nejrozsáhlejším sběru důkazů o úmrtnosti včel, který kdy byl proveden. Pokrývá tři skupiny – medonosné včely, čmeláky a včely samotářky.

Stanovení spolehlivých hodnot úmrtnosti včel je zásadní součástí přezkumu vodítek.

Cílem zprávy je posílit existující znalosti přijetím systematičtějšího přístupu než dříve a rozšířit rozsah analýzy i mimo včely létavky.

Hlavním zdrojem informací byly systematické literární rešerše a průzkumy mezi chovateli včel v různých zemích EU. Na základě konzultací a workshopů, kterých se zúčastnili manažeři rizika členských států a Evropské komise, navrhla pracovní skupina EFSA čtyři možné přístupy k definování specifických ochranných cílů (specific protection goals – SPG), které budou použity při přezkumu vodítek.

Manažeři rizika nyní budou rozhodovat, který z přístupů by EFSA měl použít, resp. co je třeba chránit a v jakém rozsahu. Zveřejněná zpráva popisuje výhody a nevýhody každého z přístupů.  

 

Zdroj: EFSA