Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin
31.07.2020

Jihomoravský kraj zná nominované na ocenění Regionální potravina
31.07.2020

Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona
31.07.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
31.07.2020

Ctpp >


Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
Datum: 09.07.2020

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19

Kdy: 15.7.2020
Kde: Praha

Detailní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů pořádají konferenci „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19“ s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“. Konference se uskuteční ve středu dne 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, přičemž kromě prezenční účasti bude účast na konferenci možná také virtuální formou.

Účelem akce je za přítomnosti vrcholných představitelů vlády ČR prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu obecně v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19.

Pro potvrzení prezenční účasti na konferenci se prosím zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře. K účasti na konferenci virtuální formou není třeba jakkoliv se registrovat, přičemž přímý přenos z konference bude vysílán na webstream linku. Kompletní videozáznam konference bude k dispozici v česko-jazyčné a anglicko-jazyčné verzi. 

Program konference naleznete zde, detailní informace na webové stránce konference.