Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >


Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v dubnu 2020
Datum: 21.05.2020
HSHMP
Vydáno: 20.5.2020
 
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce dubna 2020 celkem 236 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf ). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 14 500,- Kč.   

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci dubnu byly zejména prováděny kontroly na základě dodržování nařízených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po dobu trvání nouzového stavu, a to celkem 223 kontrol. 

Na základě podnětu se uskutečnilo 7 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu proběhlo 6 kontrol. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

GRAF 

 

V Praze 19.5.2020

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Zdroj: HSHMP