Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Polička
Datum: 08.08.2019
KHS Pardubického kraje
Vydáno: 8.8.2019
 
Autor: KHS Pardubického kraje
Informace Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

Dne 5. 8. 2019 obdržela KHS informaci o zvýšeném výskytu průjmových onemocnění u obyvatel v Poličce a Pomezí. S provozovatelem skupinového vodovodu bylo dohodnuto vzorkování vody a dnes 6. 8. 2019 předběžné výsledky rozborů vzorků ze zdroje veřejného vodovodu v Poličce ukazují na zvýšený výskyt indikátorových bakterií fekálního původu. Jedná se o běžné bakterie ze zažívacího traktu lidí, jejich nález ale indikuje možnost přítomnosti patogenních mikroorganismů typu enterovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. K potvrzení byly odebrány další vzorky vody na speciální virologické vyšetření.

Provozovatel vodovodu v současné době provádí opatření k zajištění vyhovující kvality vody: byly odstaveny zdroje v Poličce a probíhá proplachování sítě vodou se zvýšeným obsahem chloru.

KHS za současného stavu doporučuje občanům zásobovaným z veřejného vodovodu v Poličce a Pomezí vodu z veřejného vodovodu k přímé spotřebě převařovat nebo používat přednostně vodu balenou. Z důvodu předběžné opatrnosti se doporučuje převařovat vodu, která se používá k pití, čištění zubů, mytí ovoce a přímo konzumované zeleniny, přípravě studených nápojů nebo jiných nevařených potravin.

Ke spolehlivé dezinfekci vody varem postačí ji uvést jedenkrát do varu, např. ve varné konvici tak, že bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C) a pak ji nechat asi 10 minut stát a přirozeně chladnout. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ !

Převařená a následně ochlazená voda by měla být používána i k péči o tělo kojenců a malých dětí a dále k čištění hraček a předmětů, které mohou kojenci a malé děti vkládat do úst.

Jinak k mytí, splachování toalet a dalším účelům lze vodovodní vodu používat bez omezení, k mytí rukou používat dostatek mýdla a pokud nepoužíváte antibakteriální mýdlo, je vhodné po umytí rukou ještě použít nějaký přípravek na dezinfekci rukou, např. na bázi alkoholu.

Prosíme, abyste předali tyto informace také svým spolubydlícím a sousedům.

KHS předpokládá odvolání tohoto doporučení po opakovaném zjištění vyhovujících výsledků rozborů vzorků vody.

 

 

Zdroj: KHS Pardubického kraje