Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Veřejná konzultace EFSA: chlorované parafíny v potravinách a krmivech
16.08.2019

SVS doporučuje nevozit vepřové maso a masné výrobky ze zemí s výskytem AMP z domácích porážek a z neznámých zdrojů
16.08.2019

Regionální potravina na festivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko
16.08.2019

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2019
16.08.2019

Ctpp >


Hodnocení rizik a přínosů potravin: metody pro kvantifikaci zdravotních účinků
Datum: 19.07.2019
KM EFSA
Vydáno: 17.7.2019
 
Autor: KM EFSA
Školicí kurz DTU, Lyngby (DK), 5. - 14. listopadu 2019

Národní institut pro potraviny při Dánské technické univerzitě (DTU) pořádá v kampusu v Lyngby ve dnech 5. - 14. listopadu 2019 další ročník školicího kurzu „Hodnocení rizik a přínosů potravin: metody pro kvantifikaci zdravotních účinků“.

Absolventi kurzu budou schopni kriticky vybrat a použít data a metody potřebné k porovnání a kvantifikaci nežádoucích a přínosných účinků potravin na zdraví lidí a kriticky posoudit výsledky hodnocení rizik a přínosů potravin.

Osmidenní kurz je určený Ph.D. studentům. Očekává se, že studenti budou mít vzdělání v jedné ze souvisejících oblastí (výživa, bezpečnost potravin, epidemiologie), specifické požadavky nejsou stanoveny.

Veškeré další informace o kurzu jsou dostupné na internetových stránkách DTU.

Poplatek za účast v kurzu činí pro Ph.D. studenty ze zemí EU/EEA 750,- DKK (cca 100 euro).

Termín pro registraci je 1. října 2019.

Další informace je možné získat u Maartena Nauta (maana@food.dtu.dk).  

Zdroj: DTU