Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Biotechnologie pro veřejnost
16.05.2019

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
15.05.2019

Předsednictví ČR ve skupině V4: Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin
15.05.2019

Test dětských rýžových krekrů 2019
15.05.2019

Ctpp >


Školení BTSF v roce 2019
Datum: 07.12.2018
Vydáno: 5.12.2018
Autor: Ing. Ivana Lepešková

 

Seznam a termíny školení BTSF

 

Pokračující programy(od roku 2018)

1.   Připravenost na onemocnění zvířat
2.   Antimikrobiální rezistence
3.   Systémy auditu
4.   Pravidla welfare zvířat
5.   Materiály přicházející do kontaktu s potravinou
6.   Hygiena potravin a flexibilita
7.   Látky zlepšující vlastnosti potravin
8.   Označování potravin
9.   HACCP
10. Nové vyšetřovací techniky v potravinách
11. Mikrobiologická kritéria a zoonózy
12. Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání
13. Ochrana rostlinných produktů  -  systémy hodnocení a schvalování
14. Podpora auditů EU
15. Přehled unijních zpráv

Nové programy (noví dodavatelé školení)

16.  Veterinární přeshraniční kontroly BIPs
17.  Kontrola kontaminantů
18.  Krmivo právo
19.  Přesun domácích mazlíčků
20.  Hygiena potravin na úrovni prvovýroby
21.  Ekologické zemědělství
22.  Kontroly zdraví rostlin
23.  Rostlinolékařské průzkumy
24.  Nové nařízení o úředních kontrolách 
25.  Chráněné názvy potravin
26.  Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky)
27.  Procesy recyklace plastů
28.  Hodnocení rizik
29.  Podpora prosazování práva SPS na úrovni EU
30.  TSE a vedlejší živočišné produkty
31.  TRACES