Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
Datum: 21.09.2018
Biotrin.cz

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018

 

Vydáno: 19.9.2018
Autor: ÚKZÚZ

 

Nařízení a důvodová zpráva ÚKZÚZ

 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody.

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ