Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


V Dubici zjištěna tularémie zajíců, která je přenosná na člověka
Datum: 16.07.2018
Městský úřad Česká Lípa, KVS
Vydáno: 13.7.2018
Autor: Městský úřad Česká Lípa, KVS

 

Informace Městského úřadu Česká Lípa a Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

 

V Dubici byla zjištěna nebezpečná nákaza zajíců – tularémie, proto Krajská veterinární správa vydala mimořádná opatření k zamezení šíření této nákazy. Ta se vztahují nejen na lokalitu Dubice, ale rovněž i na Dolní Libchavu a Českou Lípu.  

Tularemie je nakažlivé onemocnění zajíců, drobných hlodavců a jiných druhů savců i ptáků. U zajíců po nakažení vzniká nejčastěji otrava krve s úhynem během několika dnů. V případě chronického průběhu zajíci ztrácí ostražitost a pohyblivost a hynou za příznaků vyhublosti a ztráty plachosti během několika týdnů.

Přenos na člověka
Onemocnění je přenosné na člověka. K jeho nákaze dochází při nedodržení hygienických zásad při manipulaci s nemocnými nebo uhynulými zajíci, poraněnou kůží, prostřednictvím klíšťat, vdechnutím infikovaného prachu (sláma ze stohů), přes oční spojivku nebo konzumací nedostatečně tepelně ošetřené zvěřiny. 
Onemocnění se u člověka může projevovat jako těžký zápal plic spojený s hnisavou angínou nebo postižením kůže a jiných orgánů. Společným příznakem všech forem nemoci jsou horečka a celková slabost. Nákaza se z člověka na člověka nepřenáší.

Prevence
Doporučuje se používat ochranné rukavice při manipulaci s padlou zaječí zvěří a důkladná dezinfekce rukou. Při stahování a porcování zaječí zvěřiny je třeba si počínat s největší opatrností, všechna drobná zranění na rukou pečlivě ošetřit a důkladně si ruce umývat a dezinfikovat. Zaječí zvěřina by měla být konzumována až po důkladné tepelné úpravě, což znamená, že ve všech částech připravené zvěřiny musí být dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70°C po dobu 10 minut.

Opatření proti šíření nákazy
Uživatelům honiteb v uvedených lokalitách se nařizuje:
a) Zákaz odchytu živých zajíců a jejich přemísťování.
b) Povinnost zajistit dostatečné a prokazatelné poučení všech osob manipulujících se zaječí zvěří a zvěřinou a o možnostech přenosu nákazy na člověka.
c) Povinnost zajistit, aby všechna ulovená zaječí zvěř byla prohlédnuta osobou proškolenou k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a dále povinnost zajistit, aby všechna těla ulovené zaječí zvěře, která podle výsledku vyšetření představují zdravotní riziko nebo u nich byly přímo zjištěny příznaky nákazy, byla bakteriologicky laboratorně vyšetřena v akreditované laboratoři.
d) Povinnost zajistit, aby všechna nalezená padlá zaječí zvěř byla bakteriologicky vyšetřena v akreditované laboratoři.
Uvádění zaječí zvěřiny do oběhu z výše jmenovaných lokalit se zakazuje.
Opatření jsou platná po dobu tří měsíců od nálezu nakažené zaječí zvěře.

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

Vložil: Mgr. Václav Šámal
Vytvořeno / změněno: 4.7.2018 / 4.7.2018

Příloha: