Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


EFSA: vědecké stanovisko k pesticidům v potravinách pro kojence a malé děti
Datum: 11.07.2018
EFSA
Vydáno: 9.7.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA ve stanovisku uvádí, že kojence do 16 týdnů je třeba více chránit před pesticidy.

 


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal řadu doporučení, aby více chránil malé děti před potenciálními riziky zbytků pesticidů v potravinách.

Doporučení jsou součástí komplexního hodnocení bezpečnosti reziduí pesticidů v potravinách určených pro kojence a malé děti.

Aby bylo možné provést hodnocení, odborníci použili pokyny vypracované vědeckým výborem EFSA v roce 2017: „Pokyny k hodnocení látek v potravinách určených pro kojence mladší než 16 týdnů“, a výsledky z odborné literatury týkající se nových důkazů o vývojových systémech u kojenců a malých dětí.

Doporučení EFSA:
• Přezkoumat maximální limity určitých druhů reziduí pesticidů, které mohou být přítomny v potravinách určených pro kojence a malé děti. To by mělo zajistit dostatečnou ochranu pro kojence do 16 týdnů, a to i při nejvyšších možných úrovních expozice.
• Měla by být stanovena specifická bezpečná úroveň příjmu reziduí pesticidů u kojenců mladších 16 týdnů v souladu s pokyny vědeckého výboru EFSA.

Pro kojence starší 16 týdnů je stále považován jako vhodný současný přístup k stanovení bezpečných hodnot.

Gerrit Wolterink, předseda pracovní skupiny, která vypracovala vědecké stanovisko, uvedl: "Pokrok v našich znalostech o vývoji dítěte a dostupnost pokynů úřadu EFSA nám umožnily dospět k závěru o nutnosti větší ochrany dětí do 16 týdnů před některými pesticidy“. Dodal: "Důkazy zároveň ukazují, že současná ochranná opatření mohou být nadále aplikována na kojence starší 16 týdnů."

Nové hodnocení bylo požadováno Komisí s ohledem na nové poznatky. Stanovisko aktualizuje doporučení stanovené v letech 1997/1998 Vědeckým výborem pro potraviny, který před založením úřadu EFSA v roce 2002 zajišťoval Komisi poradenství v oblasti bezpečnosti potravin.

Vědecké stanovisko k pesticidům v potravinách pro kojence a malé děti

 

Zdroj: EFSA