Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


7. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik v oblasti bezpečnosti potravin
Datum: 08.01.2018
KM EFSA
Vydáno: 3.1.2018
Autor: KM EFSA

 

Dvoutýdenní letní akademie, která je pořádána odborníky pro odborníky, se zaměří na bezpečnost potravin a odpovídající hodnocení rizik.

 

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) je národní institut, který připravuje expertní zprávy a stanoviska k otázkám bezpečnosti potravin, krmiv a chemických látek, jakož i ochrany zdraví spotřebitelů v Německu, a to na základě kritérií vědeckých stanovisek. Je poradním orgánem federální vlády a dalších institucí a zájmových skupin v těchto oblastech. BfR provádí vlastní výzkum o tématech, které jsou úzce spjaty s jejími úkoly. BfR je právně odpovědný orgán v rámci portfolia Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství (BMEL).

Stále více se objevuje potřeba plnit požadavky vědeckého hodnocení, jakož i účinnou a spotřebitelsky orientovanou komunikaci o rizicích z potravin s cílem dosáhnout harmonizovaných norem v oblasti bezpečnosti potravin. Hodnocení rizik a sdílení informací o rizicích je klíčové nejen z hlediska rychle rostoucího procesu globalizace.

Cíle studijního programu Letní akademie BfR jsou:

  • obeznámení se s koncepcí bezpečnosti potravin se zaměřením na Německo a Evropu, zejména pokud jde o posuzování a komunikaci rizik,
  • důkladné pochopení hodnocení rizik a expozice v rámci procesu posuzování rizik a pochopení požadavků na generování a sběr dat,
  • získání praktických zkušeností s prováděním hodnocení a komunikací rizik,
  • schopnost interpretovat výsledky výpočtu expozice, včetně posouzení kvality a nejistoty údajů.

Účastníkům budou poskytnuty teoretické znalosti o hodnocení a komunikaci rizik v oblasti bezpečnosti potravin, jakož i praktická cvičení tam, kde to bude možné. Prakticky orientované workshopy se zaměří na hygienu potravin, kontaminaci a hodnocení chemických rizik.
Přednášky budou vedeny vědci a externími odborníky BfR, kteří mají hluboké a dlouholeté zkušenosti s hodnocením rizik a/nebo regulační toxikologií.

Všechny kurzy budou probíhat v anglickém jazyce.

Uzávěrka přihlášek: 18. 2. 2018

Požadavky pro účast

  • VŠ vzdělání v oboru biologie, chemie, lékařství, veterinárního lékařství, toxikologie nebo srovnatelné vědecké disciplíny včetně Ph.D.
  • Práce v oblasti bezpečnosti potravin a komplexní odborné zkušenosti s analýzou hodnocení rizik
  • Zájem o rozšíření znalostí v oblasti hodnocení rizik
  • Velmi dobrá znalost anglického jazyka (alespoň úroveň CAE nebo TOEFL®)
  • Znalost standardního kancelářského softwaru (např. MS Excel, OpenOffice.org Calc)
  • Základní znalost statistiky (např. distribuční funkce, rozptyl).

Počet účastnických míst je omezen na 40. Účastníci budou vybráni na základě vědeckých kritérií. Vybraní účastníci obdrží dopis o přijetí a žádost o zaplacení kongresového poplatku.

Dotazy ohledně přijímacího řízení na letní akademii prosím směřujte na email: summeracademy@bfr.bund.de 

Více informací v přiloženém dokumentu a dále pak na www.bfr.bund.de.

Zdroj: BfR: 7th BfR-Summer Academy 2018