Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Hlášení v systému RASFF: 39. týden 2017
Datum: 12.10.2017
Mgr. Dana Koubová, Internetový portál bezpečnosti potravin
Vydáno: 10.10.2017
Autor: Mgr. Dana Koubová

 

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 39. týdnu 2017: 25. 9. – 1. 10. 2017 (v češtině).

 

 

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                Potraviny

 

29/09/2017

Švédsko

 úlomky skla ve vanilkovém prášku

Jihoafrická republika

29/09/2017

Itálie

 průjmové toxiny (Diarrhoeic Shellfish Poisoning, DSP)  – kyselina okadová (225 µg/kg - ppb) v živých slávkách (Mytilus galloprovincialis)

Itálie

28/09/2017

Irsko

 Salmonella (přítomnost /25g) v mražených solených kuřecích prsních řízcích

Brazílie

28/09/2017

Spojené království

 úlomky plastu v čokoládových tyčinkách

Itálie

28/09/2017

Itálie

 možnost kontaminace veganského pesta organického původu mikroorganismy (ve sklenicích)

Itálie

28/09/2017

Německo

 nepovolené látky 1,3-dimethylamylamin (DMAA) a beta-alanin, vysoký obsah kofeinu (51514 mg/kg - ppm) v doplňku stravy a jeho nedostatečné označení (chybějící zdravotní varování a pokyny k dávkování v němčině)

USA, přes Spojené království

27/09/2017

Itálie

 nedeklarovaný lepek (106.8 mg/kg - ppm) v jogurtu

Itálie

27/09/2017

Francie

 Salmonella (přítomnost /25g) v mandlích bez skořápky

Německo

27/09/2017

Nizozemsko

 nedeklarovaná sója v mražených masových kuličkách

Nizozemsko

26/09/2017

Belgie

 Salmonella enterica ser. Enteritidis (přítomnost /25g) v chlazeném kuřecím mase

Belgie

26/09/2017

Francie

 nepovolená složka potraviny nového typu Acacia rigidula, složka potraviny nového typu agmatin sulfát, složka potraviny nového typu Epimedium a složka potraviny nového typu Hoodia gordonii v různých doplňcích stravy

USA, přes Nizozemsko

26/09/2017

Itálie

 rtuť (1.7 mg/kg - ppm) v mražených filetech z mečouna (Xiphias gladius)

Portugalsko

26/09/2017

Polsko

 olovo (3.7 mg/kg - ppm) v doplňku stravy

Čína, přes Spojené království

25/09/2017

Švédsko

 alimentární nákaza způsobená bakterií Salmonella typhimurium 3-19-11-N-311 pocházející pravděpodobně ze salámu

Španělsko

25/09/2017

Dánsko

 epigalokatechin galát v doplňku stravy

Dánsko

25/09/2017

Dánsko

 aflatoxiny (celk. = 24 µg/kg - ppb) v sušených fících, bio

Španělsko

25/09/2017

Slovensko

 benzo(a)pyren (2.7 µg/kg - ppb) a polycyklické aromatické uhlovodíky (celk. PAH4: 33.1 µg/kg - ppb) v chlazených uzených žebrech

Polsko

 

 

                  Krmiva

 

29/09/2017

Belgie

 arsen (20 mg/kg - ppm) a olovo (41 mg/kg - ppm) v doplňkovém krmivu

Turecko

28/09/2017

Francie

 nepovolená fermentace vedlejšího produktu při výrobě aminokyselin kultivací geneticky modifikovaného mikroorganismu (E. coli K12)

Francie

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

29/09/2017

Francie

 migrace arsenu (0.009; 0.03 mg/l) a hliníku (1.69; 2.47 mg/l) z hrnce tajine s poklicí

Španělsko

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.