Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Nová povolení pro GM plodiny v Evropě
Datum: 12.10.2017
Biotrin.cz

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktuální přehled vydaných povolení a projednávaných žádostí o uvádění geneticky modifikovaných plodin na trh v EU. Jaké plodiny byly schváleny pro dovoz a zpracování na potraviny a krmiva v letošním roce? Co naznačují nově podané žádosti?

K zajištění dostatku krmiv pro hospodářská zvířata v Evropě je nezbytný především dovoz sóji z Jižní Ameriky, kde geneticky modifikované odrůdy tvoří téměř 100 % produkce. Pro zpracování na potraviny a krmiva bylo v EU ke konci září 2017 schváleno 15 typů GM sóji. V letošním roce sice žádná nová modifikace povolena nebyla, čtyři žádosti jsou však v závěrečných fázích projednávání. Až na jednu výjimku, hybrid s linií PlenishTM se změněným složením oleje (psali jsme v článku "GM sója s výhodami by mohla být brzy dostupná v EU"), jde o modifikace tolerantní k různým herbicidům.

Nejvíce vydaných povolení (31) i projednávaných žádostí o uvádění na trh se týká kukuřice, což je způsobeno kombinováním různých transgenů u této plodiny. V USA a Kanadě se běžně pěstují hybridy se čtyřmi modifikacemi, některé nové typy kombinují dokonce šest transgenních linií. Tyto rostliny většinou produkují různé Bt toxiny, díky nimž jsou odolné vůči škůdcům, a zároveň jsou tolerantní k několika herbicidům. V letošním roce byly v EU schváleny dvě nové GM kukuřice, přičemž jednou z nich je hybrid s pěti transgeny. Bylo též obnoveno povolení pro dovoz a použití kukuřice MON810 na dalších 10 let. Budoucnost pěstování GM kukuřice v Evropě je stále nejasná – ani v letošním roce nedospěla EU k rozhodnutí o prodloužení povolení pro pěstování MON810 ani o dalších dvou žádostech (kukuřice Bt11 a 1507), které jsou projednávány už více jak 10 let.

Dvě kladná rozhodnutí Evropské komise z letošního roku se týkají GM bavlníku. Celkem je schváleno 12 typů této plodiny, které se mohou používat v potravinách a krmivech, jedná se o modifikace pro toleranci k herbicidům a pro odolnost ke škůdcům a jejich kombinace. Ovšem bavlna z GM rostlin používaná v textilním průmyslu, hygienických potřebách atd. se nijak neoznačuje, takže nelze vyloučit, že materiál z asijských zemí může obsahovat i jiné kombinace transgenů.

O pěstování GM sóji, bavlníku nebo řepky v Evropě nikdo neuvažuje, žádné takové žádosti nejsou podány. Zejména u řepky se někdy objevují mylné informace, že to jsou GM rostliny, které zaplavují naše pole. Ve skutečnosti mohou být na evropském trhu 3 typy GM řepky pouze ve formě určené ke zpracování do potravin nebo krmiv.

Kromě uvedených čtyř zemědělských plodin se do Evropy ještě mohou dovážet řezané květy GM karafiátů, v roce 2017 přibyl ke schváleným čtyřem další fialový odstín. To je vše, žádná GM rajčata, jahody ani jiné ovoce a zeleninu na pultech našich obchodů nenajdeme.

Pro odborníky z přehledu vydaných povolení a projednávaných žádostí vyplývá, že z hlediska hodnocení rizik pro zdraví bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost možným reziduím pesticidů, včetně účinků kombinací těchto látek a Bt toxinů v GM rostlinách s více transgeny.

 

Zdroj textu: https://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace - Přehled povolených GM plodin a podaných žádostí v EU

Zdroj obrázku: https://www.fithall.cz/