Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Seminář "Možnosti propojení českých subjektů s projekty zahraniční rozvojové spolupráce"
Datum: 14.12.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Jak na začátku semináře uvedla Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro řízení sekce zahraničních vztahů, ministerstvo se snaží v dnešní složité geopolitické situaci ovlivněné konflikty a migrační krizí více zapojit do rozvojové problematiky. Tento seminář měl podpořit zejména soukromý sektor v aktivní účasti na projektech nejen z českých prostředků, ale i ze zdrojů EU a mezinárodních organizací. K tomuto by měly napomoci rovněž nové nástroje proexportní politiky MZe, zejména působení zemědělských diplomatů ve vybraných teritoriích.

Účastníci, mezi kterými byly zastoupeny firmy, univerzity i zástupci státních příspěvkových a dozorových organizací, byli informováni o možnostech zapojení do výběrových řízení rozvojových projektů a o formách podpory soukromého sektoru ze strany České rozvojové agentury (ČRA). Spolupráce se soukromým sektorem a související finanční nástroje jsou novinkou v činnosti ČRA a pomáhají tvořit rozvojově-ekonomická partnerství.

Stálý představitel ČR při FAO Josef Špánik pak stručně prezentoval možnosti zapojení českých subjektů do aktivit a projektů Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Světového potravinového programu (WFP).

Zaměření posluchačů bylo různorodé; od zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství až po potravinářství, technologie a ekologii. Instituce ze všech těchto oborů se mohou zapojit také do projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU. Úvod do této problematiky, včetně praktických příkladů, na semináři prezentoval zástupce ministerstva zahraničních věcí.

Zástupkyně Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci upozornila na specifika působení v rozvojových zemích a nabídla firmám poradenské služby platformy.

Technologické centrum AV ČR prezentovalo své aktivity v ČR i v zahraničí, které podporují především technologický transfer a inovace v podnikání.

Závěrem vystoupily se svými praktickými zkušenostmi společnosti, které již zaznamenaly výrazné úspěchy nejen v české rozvojové spolupráci, ale i v rámci projektů FAO a Evropského rozvojového fondu. Praktické informace a zkušenosti z výběrových řízení napomohou ke zvýšení zájmu dalších českých subjektů o ZRS.

Na seminář naváží zejména aktivity Ministerstva zemědělství směřující k propagaci českého know how v rámci FAO a rovněž vydání související informační brožury o možnostech začlenění do projektů této organizace pro české zájemce.