Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Potravinářská inspekce zjistila opět polská jablka s pesticidy
25.06.2018

Proti hmyzu pomohou plodinám sexy rostliny
25.06.2018

Hlášení v systému RASFF: 24. týden 2018
25.06.2018

Původci růžovění klasů pšenice za rok 2017
25.06.2018

Ctpp >


Dodavatelé ruských obchodních sítí oznamují zvýšení cen na čaj a alkohol o 30 %
Datum: 09.12.2015
CzechTrade

Cena na alkohol bude vyšší o cca 15-20 %, ceny na čaj a kávu o cca 25-30 %. Podle vyjádření zástupce jedné z největších obchodních sítí v Rusku, společnosti X5 Retail Group, dodavatelé předávají žádosti na zvýšení cen u těchto položek již třetí měsíc. Obchodní sítě se takovému nárůstu brání, ale pokud nedojde v nejbližších dnech k dohodě, dodavatelé budou nuceni přerušit zásobování v daném druhu zboží do konečného řešení situace. Ve vztahu k dalším položkách se zatím tak citelný nárůst cen neočekává.

Zdroj: http://neva.today/news/104858/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradě.