Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Výrobky společnosti Včelpo vyřazeny z databáze KLASA za vážné porušení pravidel
Datum: 28.11.2015
Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o odebrání značky kvality Klasa (19. listopadu 2015) celému oceněnému sortimentu společnosti Včelpo spol. s r.o. Důvodem je nečestné chování držitele značky.

Ze strany uvedené společnosti se jedná o opakované pochybení na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

 

Národní značku kvality KLASA uděluje ministr zemědělství mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům od roku 2003, SZIF je administrátorem značky.

 

Značka Klasa náleží jen mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům.

 

Požadovanou kvalitu, deklarované složení a parametry kontrolují dozorové orgány Státní

zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa (SZPI, SVS), oceněné

výrobky jsou tak vždy pod ještě větším „drobnohledem“ vedle běžně prováděných kontrol.

 

Produkty společnosti Včelpo byly poprvé oceněny značkou kvality KLASA v roce 2005. Vždy úspěšně absolvovaly proces prodloužení značky. V rámci pravidelných kontrol v předchozích letech ze strany kontrolních orgánů nebyly u produktů dané společnosti zjištěny žádné nedostatky.

 

Letos v březnu však byl u produktů Med květový lesní a Med květový prokázán jiný geografický původ, než bylo deklarováno na etiketě a v technické dokumentaci výrobku.

 

Protože se jednalo o hrubé porušení Pravidel pro udělování národní značky Klasa, byla značka těmto produktům odebrána.

 

Nové zjištění kontrolních orgánů u produktů Včelpo potvrdilo nálezy zakázaných antibiotických léčiv v medu. Protože se jedná o vážný prohřešek a o opakované porušení Pravidel, SZIF jako administrátor značky ke dni 19. listopadu 2015 odejmul právo společnosti Včelpo užívat logo Klasa na všech oceněných výrobcích:

 

 Med květový pastový

 Směs medu a propolisu HONEY VIT

 Směs medu a pylu HONEY VIT

 Směs medu, mateří kašičky a pylu HONEY VIT

 

Společnost Včelpo byla vyzvána, aby neprodleně logo značky Klasa odstranila z obalu.

Naší snahou je ubezpečit spotřebitele, že se budeme vždy zasazovat o to, aby mezi oceněnými

výrobky byly pouze ty mimořádně kvalitní, a vážná porušení nebudou z naší strany

akceptována.

 

Rádi bychom spotřebitele upozornili, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Bližší informace k odhalení antibiotik v medu uvádí tisková zpráva Ministerstva zemědělství, kterou najdete také na stránkách www.szif.cz ve Zpravodajství, v sekci tiskových zpráv.

 

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond.

 

Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami.

 

V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 104 produktů od 222 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.