Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Detox? Nutnost nebo jen módní "výstřelek"?
Datum: 13.04.2021
redakce Svět potravin, Jana Tobrmanová Čiháková,https://www.svet-potravin.cz/clanek/detox-nutnost-nebo-jen-modni-vystrelek