Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Drůbeží maso - jak poznáme kvalitu?
Datum: 22.10.2015
Česká potravinářská společnost, ÚZEI A ČTPP

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA

Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS

a

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

ve spolupráci s

ČESKOU TECHNOLOGICKOU PLATFORMOU PRO POTRAVINY

Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel

 

 

Vás zvou

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná

dne 24. listopadu 2015 od 14:00 hod.v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 213 ve 2. p.

na téma:Drůbeží maso - jak poznáme kvalitu?

 

Přednášející

MVDr. František Mates

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Ctibor Perlín, CSc., v. r. Ing. Oldřich Černoch, CSc., v. r.

předseda ČPS o. s. ředitel ÚZEI

prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v. r. Ing. Ilona Mrhálková, v. r.

vědecký tajemník ČPS o. s. organizační tajemník pro potravinářské úterky, ČPS o. s.

Ing. Libor Dupal

ředitel Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

předseda pracovní skupiny

Potraviny a spotřebitel při ČTPP

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644

Abstrakt

Drůbeží maso patří mezi základní druhy masa a je důležitou součástí sortimentu na trhu potravin. Je řazeno mezi „bílé maso“ a některé druhy jsou právem považovány za nízkoenergetické a lehce stravitelné. Vyzná se však běžný spotřebitel v kvalitě drůbežího masa a výrobků z něj tak, aby se mohl kvalifikovaně rozhodovat při výběru na trhu?

Sdružení český spotřebitelů vydává již po několik let pod záštitou České technologické platformy pro potraviny ediční řadu publikací pod názvem ‚Jak poznáme kvalitu?‘. V letošním roce byl vydán další titul – ‚Drůbeží maso a výrobky z drůbežího masa‘. Publikace si klade za cíl zlepšit orientaci spotřebitelů v této důležité potravinové komoditě. Téma kvality drůbežího masa bude na posledním letošním Potravinovém úterku na Novotného Lávce prezentovat autor citované publikace.

MVDr. František Mates – ředitel Sdružení drůbežářských podniků (SDP). V roce 1981 ukončil studium Vysoké školy veterinární v Brně. Pracoval jako veterinární lékař při prohlídce jatečných zvířat a na specializovaném pracovišti SVS ČR pro výstavbu a projektování potravinářských závodů. Dále pracoval na SVS ČR jako zástupce vedoucího odboru hygieny potravin se specializací na drůbeží maso. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem odboru pro integraci do EU na SVS ČR. Od roku 2002 působí ve funkci ředitele Sdružení drůbežářských podniků. Během své bohaté profesní kariéry absolvoval řadu zahraničních stáží a kurzů (USA, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko). Zastupuje SDP v mezinárodních organizacích, jichž je SDP členem.