Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


TTIP otevře českým malým a středním podnikům americký trh
Datum: 16.10.2015
MPO

Podpora rozvoje a růstu malých a středních podniků je klíčová z mnoha hledisek. Malé a střední firmy v Evropě i samotné České republice významně přispívají k ekonomickému růstu, zaměstnanosti a inovacím. Zaměstnávají více než dvě třetiny lidí pracujících v soukromém sektoru a mezi lety 2002 a 2010 vytvořily 85 % z celkového počtu nových pracovních míst.

V letošním roce provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR výzkum, jehož cílem bylo mimo jiné zmapovat export a exportní oblasti mezi malými a středními firmami. Výzkum ukázal, že v současnosti do USA úspěšně vyváží již 14 % našich malých a středních firem. Necelá polovina malých a středních podniků plánuje v budoucnu rozšiřovat své exportní oblasti, přitom na USA se chce nově orientovat 11 % z nich.

"Firmy, které s americkým trhem mají zkušenost, TTIP jednoznačně podporují, ostatní malé a střední podniky ale často ani nevědí, jaké všechny změny nastanou. Proto jsme se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodli zintenzivnit informační aktivitu a napříč regiony budeme malým exportérům vysvětlovat, jak mohou z TTIP profitovat." říká předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

Malé a střední podniky se však dnes potýkají s řadou obchodních překážek, které jim často v expanzi na americký trh brání. Na tyto překážky poukázala i veřejná konzultace organizovaná Evropskou komisí v loňském roce či analýza Atlantic Council. Na rozdíl od větších podniků mají malé a střední firmy méně zaměstnanců a méně financí na to, aby se s těmito, často byrokratickými, bariérami vypořádaly. Ulehčit situaci by měla vyjednávaná dohoda TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), a to především cestou odstranění cel, zjednodušení celních procedur, snížení nákladů spojených s odlišnými standardy a zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví.

Malým a středním podnikům se v rámci dohody bude věnovat celá samostatná kapitola. Ta by měla zavést opatření "šitá na mírů" této kategorii podniků, díky kterým budou mít tyto firmy snazší přístup k informacím potřebným pro export či investování do USA. Konkrétním opatřením má být například vytvoření helpdesků a přehledných míst na internetu, kde by si na jednom místě mohly firmy nechat poradit s vývozem či podnikáním na americkém trhu.

O tom, že dohoda TTIP pomůže malým a středním firmám s plánovaným rozšířením exportu, je přesvědčeno 46 % z nich. Situaci zatím neumí posoudit 22 %.

MPO s firmami proto komunikuje, zjišťuje, s jakými konkrétními překážkami se při vývozu do USA potýkají a jaké překážky jim ve vývozu na americký trh brání. Zároveň o dohodě TTIP a jejích jednotlivých aspektech informuje, ať už prostřednictvím pořádání setkání se zástupci firem a dalších organizací, či prostřednictvím portálu BusinessInfo. Zástupci Asociace malých a středních podniků jsou zároveň součástí expertního týmu MPO k TTIP.

"Věřím, že TTIP může učinit naši zemi i Evropu ekonomicky silnější a lépe ji tak připravit na výzvy dneška," dodává k dohodě ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.