Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Hantaviróza v ČR, riziková je zejména práce na poli a v lese
25.02.2020

Ministr Adam Vojtěch: Reklama nemá ukazovat alkohol jako součást běžného, šťastného života
25.02.2020

Ministr Toman po jednání s polským ministrem Ardanowskim: Probrali jsme priority SZP i zhoršující se situaci afrického moru prasat
24.02.2020

Ctpp > Projekty >

Zahraniční projekty


SZPI a Generální ředitelství cel podepsali memorandum o spolupráci
Datum: 26.09.2014
SZPI
Účelem dohody je stanovit podrobná pravidla pro vzájemnou spolupráci a poskytování informací mezi SZPI a Celní správou ČR (CS) při výkonu úředních kontrol. Spolupráce se týká zejména kontroly dovozu potravin ze zemí mimo EU, včetně těch, které vstupují na území EU v ČR a mají cílovou destinací v jiném státě EU a zajistit tak odpovídající ochranu trhu s potravinami v ČR i společného trhu EU. Vzájemná kooperace se vztahuje mj. i na nezbytná preventivní opatření u potravin, které mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví a potravin, pro které Evropská Komise stanovuje zvláštní podmínky pro dovoz na území EU. Dohoda o výměně informací se týká rovněž potravin určených na vývoz do zemí mimo EU s cílem zabránit vývozu potravin poškozujících lidské zdraví, nebo potravin jinak neodpovídajících právním předpisům.
SZPI a GŘC dohodu o spolupráci poprvé podepsali v roce 2004 a obě organizace ji pravidelně obnovují, rozšiřují a zpřesňují. S aktuálními výsledky spolupráce SZPI a GŘC je možné se seznámit mj. v tiskových zprávách SZPI z 12. 9. 20148. 9. 2014 a 14. 8. 2014.
 
Zpracoval:Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí,  tel.: +420 542 426 633