Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Transgenní houby jako prostředek obrany proti malárii
12.06.2019

Potravinové doplňky proti bolesti kloubů jsou nevhodné pro určité skupiny populace
12.06.2019

Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví zranitelných skupin
12.06.2019

Hleny z mléka? Ne, „zácpa v hlavě“. Mýty a pravdy o mléku
12.06.2019

Ctpp >


AK ČR podporuje požadavky demonstrujících zemědělců
Datum: 08.09.2015
Agrární komora ČR

Vedle dnešní souběžně konané tiskové konference v Praze, které se účastnil Miroslav Toman, prezident komory, se do Bruselu vydal také autobus českých zemědělců. Ti se pod vedením viceprezidnetů Bohumila Belady a Martina Pýchy připojili k zhruba 6-8 tisícům demonstrantů a tisícovce traktorů. Delegace jsou připraveny předat své požadavky radě ministrů zemědělství s cílem prosadit opatření, která umožní opětovné narovnání podmínek výroby a především nabídky a poptávky. Směrem k EU jde například o zvýšení intervenční ceny, exportní subvence, aktivní politiku s hledáním a obsazováním nových trhů či lepší propagace mléka a mléčných výrobků. Na národní úrovni pak urychlení specifických programů pomoci, které dokáží podnikům s chovy dojeného skotu přežít stávající nepříznivý vývoj.