Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2019
05.12.2019

O značku Regionální potravina přišel Horecký jablečný zákusek
05.12.2019

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě, vydáno 27. 11. 2019
05.12.2019

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2019
05.12.2019

Ctpp >


Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v ČR
Datum: 05.08.2019
ÚSKVBL

Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v ČR

Vydáno: 1.8.2019
 
Autor: ÚSKVBL
Detailní komentované srovnání spotřeb antimikrobik 2010-2017

ÚSKVBL vydal zprávu: "Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v ČR: Detailní komentované srovnání spotřeb antimikrobik 2010-2017".

Zpráva shrnuje jak dlouhodobé trendy  spotřeb veterinárních antimikrobik 2006-2017, tak poskytuje detailní srovnání jednotlivých údajů pro individuální farmakologické skupiny veterinárních antimikrobik v číselné i grafické podobě pro období 2010 – 2017 a dále meziroční srovnání (2016 a 2017) a další parciální analýzy a komentáře dle skupin antimikrobik i lékových forem.

Údaje jsou postavené na analýzách prodejů jednotlivých balení VLP co nejblíže koncovým uživatelům a jsou uvedeny rovněž přehledy vztahující údaje o spotřebě na populace/biomasu hospodářských zvířat. Historicky poprvé jsou zahrnuta data z kvalifikovaných odhadů stratifikující spotřeby na cílové druhy zvířat.

Z dlouhodobého hlediska došlo k celkovému poklesu spotřeb veterinárních antimikrobik v ČR (2006-2017):
o 55% (vyjádření z hmotnostních objemů v tunách),
o 44% (vyjádření zohledňující i populace/biomasu hospodářských zvířat).