Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Minipivovary táhnou: Každý týden vznikne jeden nový
14.03.2019

Čas na očistu! 6 druhů zeleniny, díky kterým se budete cítit fit
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Ctpp >


Jatečnictví v ČR v období 2004 – 2013: koncentrace oboru pokračuje
Datum: 24.08.2015
PS pro maso ČTPP - MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Jatky mají v oboru zpracování masa základní a nezastupitelnou úlohu. Představují místo, kudy vstupuje maso do potravinového řetězce, i když ve smyslu potravinového práva EU (Nařízení 178/2002) se mezi potraviny již počítají také zvířata, odeslaná na jatky. Hlavním produktem jatek jsou jatečně upravená těla (JUT). Výkony jatečních provozů se ale uvádějí v počtech poražených zvířat. Porovnáním údajů konkrétního provozu s celkovými porážkami v zemi lze potom stanovit podíl na dané aktivitě, např. na celkových porážkách prasat, skotu atp.

Vzhledem k situaci, jaká panuje v ČR v produkci jatečných zvířat, klesají od roku 1990 nejen počty vykrmených či odchovaných kusů dobytka, ale v souvislosti s tím také počty poražených prasat a hovězího dobytka (Kozák, 2012; Kameník, 2015).

Tab. č. 1: Pořadí největších vepřových porážek (top 10) v ČR v letech 2004 a 2013 (pramen: SVS ČR, ČSZM)

 

2004

2013

1

Bajer a spol. s r.o. Jatky Bučovice

Kostelecké uzeniny a.s.

2

Makovec a.s.

Bajer a spol. s r.o. Jatky Bučovice

3

Kostelecké uzeniny a.s.

Jatky Český Brod, a.s.

4

Maso Planá, a.s.

Makovec a.s.

5

Jatka Kurka s.r.o.

Jatka Kurka s.r.o.

6

Masna Příbram, s.r.o.

Skaličan a.s.

7

Zemko, k.s.

M.U.S.P., a.s.

8

Masna Studená, a.s.

Jacom, spol. s r.o.

9

Procházka spol. s r.o.

Maso Uzeniny Písek, a.s.

10

ZŘUD Masokombinát Polička, a.s.

Těšínské jatky, s.r.o.

top 10 celkem

1 590 559 ks

1 471 665 ks

ČR celkem

4 138 185 ks (257 podniků)

2 695 644 ks (181 podnik)

podíl top 10/ČR

38 %

55 %

    

V uplynulém desetiletí proběhla v ČR výrazná koncentrace porážkových kapacit. Zatímco v r. 2004 (vstup ČR do EU) se na porážkách prasat podílelo 257 provozů, v r. 2013 jich zbylo jen 181. Top 10 největších kapacit porazilo v r. 2004 celkem 38 % veškerých jatečně zpracovaných prasat v zemi, o deset let později to bylo již 55 %. Toto číslo svědčí o významném posunu v koncentraci jatečních kapacit. Změny zaznamenaly také jednotlivé podniky, které se do top 10 dostaly. V první trojce zůstaly dva provozy. Bajer a spol. s r. o. Jatky Bučovice, lídr v r. 2004, přepustily předloni prvenství Kosteleckým uzeninám a.s., které reprezentují dvě porážková místa – provoz v Plané n. Lužnicí (vepřová porážka) a jatky v Kostelci, kde v současnosti probíhá porážka prasnic. Druhý v pořadí z r. 2004 – společnost Makovec a.s. se v r. 2013 odsunula na čtvrté místo (tab. č. 1). Mezi tři nejsilnější vepřové jateční provozy se od r. 2010 zařadily Jatky Český Brod ze skupiny Rabbit Trhový Štěpánov. Do této skupiny patří i Skaličan a.s. na 6. místě (r. 2013), v r. 2004 se tento provoz umístil na místě 7., tehdy se jménem Zemko, k. s. Některé provozy z top 10 v r. 2004 již prasata neporážejí – týká se to Masny Studená, která se specializovala mezitím jen na masnou výrobu (zejména trvanlivé salámy), Masna Příbram skončila v konkurzu a zastavila veškeré zpracovatelské aktivity a společnost Procházka spol. s r.o. v Roudnici n. L. po odkoupení holdingem Agrofert rovněž ukončila jatečnictví, tyto činnosti převzaly jiné provozy ve skupině.

 

Za pozornost stojí počty poražených prasat. V r. 1989 vykázaly statistiky celkový počet 5 267 724 kusů (Kozák, 2012). V r. 1995 byl zaznamenán největší propad do té doby – na 4,224 milionů prasat. Po určitých výkyvech se prakticky tento počet udržel do r. 2004. Po vstupu ČR do EU se však porážkové výkony v této oblasti dále snížily na 2 695 644 prasat v r. 2013. Tento počet představuje 51,2 % výkonu v r. 1989! Jen pro představu – počet prasat, která byla poražena v r. 2013 v ČR, vykázal v témže roce německý provoz skupiny Danish Crown (bývalá společnost  D & S Fleisch). Top 10 německých vepřových porážek zpracoval ve sledovaném období celkem více jak 45 milionů prasat (Abeln, 2014).

Spolu s celkovým propadem počtu poražených prasat v ČR se posouvá i výkon top 10 v této oblasti. Množství prasat, zpracovaných provozy top 10, představovalo v r. 2013 jen 92,5 % stavu r. 2004. Pro srovnání – německých top 10 vepřových porážek zpracovalo za stejné období o 52,6 % více prasat, konkrétně z 29,658 milionů v r. 2004 to bylo 45,249 milionů v r. 2013 (Abeln, 2014).

Jaká byla situace v jatečnictví hovězího dobytka? Detaily vyjadřuje tab. č. 2.     

Tab. č. 2: Pořadí největších hovězích porážek (top 10) v ČR v letech 2004 a 2013 (pramen: SVS ČR, ČSZM)

 

2004

2013

1

ZŘUD Masokombinát Polička, a.s.

Masokombinát Polička a.s.

2

Kostelecké uzeniny, a.s.

Kostelecké uzeniny, a.s.

3

Jacom, spol. s r.o.

Jatky Blovice, s.r.o.

4

ZŘUD Masokombinát Písek CZ, a.s.

Jacom, spol. s r.o.

5

Šumavský masokombinát, a.s.

Chovservis a.s., Hlavečník

6

Masna Příbram, s.r.o.

Orlické uzeniny, s.r.o.

7

Maso Planá, a.s.

Vlama, spol. s r.o.

8

Schneider - masokombinát Plzeň, s.r.o.

Masozávod Petráveč s.r.o.

9

Masoeko s.r.o.

Maso Uzeniny Písek, a.s.

10

Těšínské jatky, s.r.o.

Jatky Melč

top 10 celkem

119 650

126 604

ČR celkem

349 944 (233 podniky)

239 782 (186 podniků)

podíl top 10/ČR

34 %

53 %

 

V pořadí největších hovězích porážek v zemi se na prvních dvou pozicích ani po 10 letech situace nezměnila – kraluje Masokombinát Polička (o této společnosti jsme psali v č. 1/2015 časopisu Maso), na druhém místě Kostelecké uzeniny. Třetí pozici přepustila holešovská společnost Jacom firmě Jatka Blovice, s.r.o. a sama se posunula na čtvrtou příčku. Mezi pět předních hovězích porážek se dostal v r. 2011 TORO Hlavečník, provoz společnosti Chovservis, a.s. z Hradce Králové. Také v oblasti hovězích porážek proběhla v uplynulém desetiletí koncentrace. Jestliže 10 největších kapacit zpracovalo v r. 2004 podíl 34 % z celkového počtu poraženého skotu, předloni to bylo již 53 %. Zvýšil se i výkon podniků v top 10. V r. 2004 porazily celkem 119 650 kusů dobytka, o deset let později to bylo 126 604, tj. nárůst o 5,8 %. Pro srovnání – top 10 hovězích porážek v Německu zvýšilo ve srovnatelném období výkon o 16,8 % (Abeln, 2014).

 

Ani oblasti skotu se nevyhnula v uplynulé době redukce početních stavů a tím i pokles výkonu v jatečnictví. V r. 1989 porazila ČR celkem 1 170 730 kusů hovězího dobytka, v r. 2013 jen 239 782, tj. 20,5 % původního stavu! Celkový počet poražených kusů skotu v r. 2013 zvládnula zpracovat v témže roce německá společnost Gausepohl, která s počtem 255 000 kusů obsadila v top 10 pátou příčku. Celkem porazily jatky v německé top10 v r. 2013 na 2,685 milionů kusů skotu (Abeln, 2014).

Výrazem koncentrace v oboru není jen rostoucí podíl top firem na celkových aktivitách (výkonech) odvětví, ale také naopak klesající počet činných společností. Nejinak je tomu v oblasti jatečnictví. Jestliže evidovala SVS ČR v roce 2004 celkem 257 subjektů činných v oblasti vepřových porážek a 233 hovězích jatečných provozů, deset let nato, v r. 2013 to bylo již jen 181 vepřových a 186 hovězích jatek. Počet aktivních jatek se tím snížil na 70,4 % (vepřové jatky) a 79.8 % (hovězí porážky).

Závěr

Stejně jako v zemích na západ od našich hranic také v České republice probíhá koncentrace v jatečnictví. Podíl provozů zařazených do top 10 se v oblasti vepřových porážek podílel v r. 2004 na celkových výkonech odvětví 38 %, deset let později, v r. 2013 to bylo již 55 %. Obdobná situace se odehrála i v oblasti hovězích porážek (z 34 % na 53 %). Ve sledovaném období však nastal výrazný propad výkonu celého odvětví jatečné výroby, který tak pokračoval v sestupném trendu od r. 1990. Jatečnictví tak bohužel kopírovalo produkci jatečných zvířat v zemi, která až doposud měla klesající tendenci.

 

 

Literatura

Abeln, G. (2014): Zwei Drittel mehr Umsatz. Jubiläum für das umfangreichste Ranking der Top-Unternehmen in der deutschen Fleischbranche. Fleischwirtschaft, 94, č. 12, s. 70 – 72.

Kameník, J. (2015): Produkce masa v ČR – 25 let sestupu. Maso, 26, č. 1, s. 26 – 28.

Kozák, A. (2012): Vývoj porážek vybraných druhů jatečných zvířat. Maso, 23, č. 4, s. 6 – 7.

Nařízení 178/2002: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Úřední věstník Evropské unie, 15, sv. 6; L 31/1, 2002.

Kontaktní adresa:

Ing. Jan Katina

Český svaz zpracovatelů masa, Libušská 319, Praha

jan.katina@cszm.cz