Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


PROGRAM ÉTA: SEMINÁŘ V LIBERCI
Datum: 25.04.2019
TA ČR

12. dubna 2019 se na půdě Technické univerzity v Liberci uskutečnil seminář s hlavním zaměřením na Program ÉTA. Cílem bylo zprostředkovat aktuální informace o Programu ÉTA a Programu ZÉTA, ale také veškeré podrobnosti ke Cofundovým výzvám

Účastníky semináře byli akademičtí pracovníci TUL, především zástupci Fakulty přírodovědně-humanitní a Fakulty pedagogické. Účast akademiků koordinoval proděkan pro vnější vztahy pan Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., který poukázal na potenciál, který nabídka programů Technologické agentury ČR (TA ČR) pro fakulty TUL představuje.

Hlavním bodem programu bylo představení realizovaných projektů v Programu ÉTA, jako příkladů dobré praxe. Zároveň byly účastníkům předány klíčové informace o možnostech účasti v Cofundových výzvách, a v nadcházejících veřejných soutěžích - ty jsou v roce 2019 plánovány na září v Programu ÉTA a na říjen v Programu ZÉTA. 

Seminářem provázeli odborní pracovníci reprezentující TA ČR v čele s Martinem Skalníkem, regionálním koordinačním pracovníkem pro Liberecký kraj a Rut Bízkovou, mentorkou agentury v projektu Otevřený Úřad. Jeden z klíčových bloků programu, který byl zaměřen na příležitosti v Cofundových výzvách, si vzala na starost Kristina Nehilčová z Úseku rozvojových aktivit TA ČR. Celá událost se nesla v duchu tématu vzdělávání a regionální transformace technického vzdělávání.

Závěrečnou částí programu byla podnětná diskuse, během které byly zodpovězeny dotazy hostů a současně vznikl prostor pro provázání akademického sektoru s iniciativou zástupce statutárního města Liberce, pana Ing. Jiřího Němečka, CSc. Tématem diskuze byly možnosti a způsob nastavení projektu tak, aby mohl být realizován ve spolupráci TUL a města Liberec, a jehož nositelem by mohla být Technologická agentura ČR.

Kromě přiblížení programů TA ČR bylo hlavní misí celé akce vytvoření nových vazeb mezi sektory v Libereckém kraji. V tomto směru byl seminář úspěšný. Nejen, že došlo k propojení klíčových osob, ale zástupci výzkumné i aplikační sféry se také v přímé návaznosti na seminář sami dohodli na dalších jednáních o budoucím společném postupu.