Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Rada vlády projednala podporu start-upů a do Mezinárodní rady jmenovala profesora informatiky ze Singapuru
Datum: 26.04.2019
RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 26. dubna 2019 sešla na pravidelném zasedání ve Strakově akademii. Mezi hlavními body RVVI schválila stanovisko k Návrhu programu výzkumu vývoje a inovací The Country for the Future v celkové alokaci přes 9 miliard korun a Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na roky 2020-2022. Novým členem Mezinárodní rady byl jmenován renomovaný singapurský vědec prof. Kian Lee Tan.

 

Tisková konference po zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 26. 4. 2019. Foto: Úřad vlády ČR.

 

„Jmenovali jsme dnes člena Mezinárodního poradního orgánu, a to profesora Kiana Lee Tana. Je to profesor informatiky na School of Computing na Národní univerzitě v Singapuru. Je to skutečně velká kapacita a je to konkrétní výsledek naší návštěvy v Singapuru. Stejně čekáme nominaci z Indie a z dalších zemí," sdělil k rozšíření expertního týmu Mezinárodní rady předseda vlády.

RVVI na dnešním jednání schválila stanovisko k rámcovému dokumentu 
Návrh programu výzkumu vývoje a inovací The Country for the Future, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako jeden z prvních nástrojů implementace Inovační strategie České republiky 2019–2030. Program cílí na vznik inovativních firem, inovační infrastruktury a na rozvoj malého a středního podnikání, sleduje nejnovější světové trendy rozvoje digitální společnosti.

Doba trvání programu je stanovena na 8 let do roku 2027. Program je rozdělen do tří 
podprogramů (Start-upy, Digitální lídři a Inovace do praxe) a celkové náklady na jeho realizaci jsou navrženy ve výši 9,1 miliardy korun, z čehož bude 6,1 miliardy korun čerpáno z veřejných prostředků. „Začínáme konkrétně naplňovat nové vládní priority vyplývající z Inovační strategie. Nikdy v historii například nedosáhly inovativní start-upy na vyšší podporu,“ zdůraznil místopředseda RVVI a nastupující ministr průmyslu Karel Havlíček. Tyto prostředky přitom nenavyšují rozpočet a budou převedeny z úspor nečerpaných zdrojů na vědu a výzkum.

RVVI dále schválila
 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026 včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení bez rozporu. Návrh bude v květnu předložen vládě a celkové objemy výdajů jsou výsledně navrženy ve výši:

na rok 2020 
celkem 36,97 mld. Kč,
na rok 2021 celkem 37,47 mld. Kč,
na rok 2022 celkem 38,00 mld. Kč.

V roce 2020
 je objem financování v meziročním srovnání navýšen o 1 miliardu korun oproti rozpočtu schválenému na rok 2019. Za pět let přitom dochází k rekordnímu navýšení rozpočtu o 10 miliard korun z 27 miliard v roce 2015 na 37 miliard pro rok 2020. Objem roku 2021 je ponechán ve výši platného střednědobého výhledu. Pro rok 2022 navrhuje Rada navýšení výdajů oproti schválenému střednědobému výhledu na rok 2021 o 531,88 milionu korun. Během jednání s poskytovateli byly ke krytí nadpožadavků zapojeny veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV).

V dalších bodech jednání byli členové RVVI již tradičně informováni o průběhu Implementace Metodiky 2017+. Rada pověřila předsednictvo zahájením 
prezentace Metodiky 2017+  v relevantních zahraničních odborných kruzích s cílem získání mezinárodní certifikace.

Radní diskutovali představu budoucnosti Evropských strukturálních a investičních fondů 2021+ pro oblast vědy a výzkumu a schválili materiál Hodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2017.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI a Úřadu vlády ČR, 26. 4. 2019