Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ministr Toman v Bruselu: Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy
19.07.2019

Hlášení v systému RASFF: 27. týden 2019
19.07.2019

Dodávka na jihu Čech vezla v nevyhovujících podmínkách čtvrt tuny masa a masných výrobků
19.07.2019

Hodnocení rizik a přínosů potravin: metody pro kvantifikaci zdravotních účinků
19.07.2019

Ctpp >


POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI K PROJEKTU TITXERU825
Datum: 29.03.2019
Technologické centrum ČR

Dne 9. dubna 2019 od 10:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) bude konat setkání s dodavateli a zástupci resortu ERÚ k projektu TITXERU825 – Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ.

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu je na základě fáze I. vytvořit návrh komplexního systému pro zadávání, zpracování a uložení sbíraných dat, který by dále umožňoval jejich efektivní analýzu (např. statistické vyhodnocení dat) pro potřeby ERÚ a pro přehled subjektů vkládajících data, úspěchu vložení a analytický pohled nad historickými výsledky. Celý systém by mohl být subjekty využit jako vstupní komunikační kanál vůči ERÚ, který by nabízel například vyplnění formuláře pro získání, změnu nebo zrušení licence v oblasti energetiky. Vykazujícím subjektům by systém měl poskytnout, podle druhu licencované činnosti, přehled relevantních dokumentů a upozornit na aktuální vykazovací povinnosti vůči ERÚ. Tím by měl jakýkoliv subjekt v energetice zajištěn moderní a pružný kontakt vůči úřadu státní správy, který by mohl ve vztahu k ERÚ dále využívat. Bližší informace zašleme registrovaným zájemcům.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je: 
Předběžná tržní konzultace (PTK) je projednaní zadávacích podmínek a prezentace zvoleného způsobu řešeni, tj. inovačního partnerství. Podklady vám budou zaslány po registraci na formuláři zde (nejpozději den před konaným prezentace.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Po proběhlé předběžné tržní konzultaci bude na tomto odkazu také zveřejněn zápis.