Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Foodpack East Africa 2019
16.04.2019

Praha, areál SZÚ, pylový monitoring
16.04.2019

Vejce levnější než jejich náklad: Dováží se sem i kusy za korunu
16.04.2019

Do Číny s prezidentem republiky zamíří i špičkové technologické firmy pod vedením prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého
15.04.2019

Ctpp >


Nadace Komerční banky Jistota podpořila náš projekt
Datum: 29.03.2019
SČS

Od Nadace Komerční banky Jistota jsme obdrželi dar ve výši 59.000,- Kč na realizaci projektu „Spotřebitelský úvěr aneb jak se nedostat do problému“.

Díky tomuto projektu můžeme zásady obezřetnosti při uzavírání úvěrových smluv přiblížit i lidem se zrakovým a sluchovým postižením a pomoci jim, aby si mnohem více a lépe uvědomovali svá práva i odpovědnost a aby postupovali při uzavírání úvěrových smluv maximálně obezřetně. 

Nadaci Jistota za tento dar děkujeme!

Více v přiložené tiskové zprávě.

přílohy: