Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Cena a kvalita
Datum: 04.12.2018
Sdružení českých spotřebitelů

Spotřebitelé iniciovali diskuzi ke kvalitě a ceně potravin

Ústředním tématem akce, kterou svolalo dne 29. 11. 2018 Sdružení českých spotřebitelů, byl vztah kvality a ceny potravin. Byl představen pohled spotřebitelů a v rámci panelové diskuse otevřen dialog se zástupci zainteresovaných stran. Diskuze se zúčastnili zástupci Svazu obchodu a cestovní ruchu ČR, Potravinářské komory ČR a Českomoravského svazu mlékárenského. A samozřejmě zástupci médií.
Více v přiložené informaci.

přílohy:

zavřít

29. 11. 2018 20:02