Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Minipivovary táhnou: Každý týden vznikne jeden nový
14.03.2019

Čas na očistu! 6 druhů zeleniny, díky kterým se budete cítit fit
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Ctpp >


Konference: MEMPUR - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, 27. - 30. května 2019
Datum: 09.11.2018

Vážená paní, vážený pane, 

zveme Vás na druhý ročník konference MEMPUR - Membránové  procesy pro udržitelný rozvoj, která se bude konat v Pardubicích od 27. - 30. května 2019. 

Registrujte se na konferenci na www.mempur.cz  

MEMPUR 2019

Důležité termíny konference:

  8. 4. 2019 - konečný termín pro příjem abstraktů
25. 4. 2019 - potvrzení o přijetí příspěvků
29. 4. 2019 - konečný termín pro platbu zvýhodněného účastnického poplatku
27. - 30. 5. 2019 - konference MEMPUR 2019, Univerzita Pardubice

MEMPUR 2019 - REGISTRACE
MEMPUR 2019

Klíčové přednášky odpoví zejména na tyto otázky:

Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora

Biokatalytická syntéza prírodných látok (prírodných aróm) – možnosti a limity
Možnosti membránových procesov pri separácii cieleného produktu z fermentačného média
Možnosti membránových procesov pre návrh hybridných systémov reakcia – in-situ
Membránová separácia cieleného produktu
Prípadová štúdia – syntéza prírodných aróm

Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc. (Ústav makromolekulární chemie
Nové trendy v membránových materiálech

Jaké požadavky jsou kladeny na membránové materiály?
Jaké druhy materiálů se používají v membránových aplikacích?
Jaké jsou směry vývoje nových membránových materiálů?

Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. (Univerzita Pardubice)
Tlakově a osmoticky řízené membránové procesy: principy, limitace, aplikace a perspektivy 

Co umí syntetické membrány?
Kopírujeme, nebo vytváříme novou kvalitu?
Máme skutečně nedostatek vody? Pomohou membrány při recyklaci a čištění odpadních vod? A co náklady na odsolování mořské vody?
Modrá energie: vize nebo utopie?
Membránové separace jako jednotková operace: konkurence nebo integrace?

Ing. Pavel IZÁK, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR)
Separace plynů, par a kapalin neporezními membránami 

Výhody a mechanismus dělení směsí neporézními membránami?
Co to jsou iontové kapaliny a jejich využití v membránových separačních procesech?
Zvětšování měřítka: cesta z laboratoře do technologické praxe?
Nejnovější trendy v separaci plynů, par a kapalin?

Ing. Petr KŘIŽÁNEK, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
Aplikační směry v elektro-membránových procesech 

Co mohou přinést iontovýměnné  membrány?
Co dokáže ED metateze?
Kdy použít ED a kdy DD?

 

Těšíme se na Vás.

Organizační výbor konference  

MEMPUR 2019

 

facebook

Česká membránová platforma, z.s.

info(at)czemp.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde

Pokud se zpráva nezobrazí správně, klikněte zde.