Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Konference: MEMPUR - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, 27. - 30. května 2019
Datum: 09.11.2018

Vážená paní, vážený pane, 

zveme Vás na druhý ročník konference MEMPUR - Membránové  procesy pro udržitelný rozvoj, která se bude konat v Pardubicích od 27. - 30. května 2019. 

Registrujte se na konferenci na www.mempur.cz  

MEMPUR 2019

Důležité termíny konference:

  8. 4. 2019 - konečný termín pro příjem abstraktů
25. 4. 2019 - potvrzení o přijetí příspěvků
29. 4. 2019 - konečný termín pro platbu zvýhodněného účastnického poplatku
27. - 30. 5. 2019 - konference MEMPUR 2019, Univerzita Pardubice

MEMPUR 2019 - REGISTRACE
MEMPUR 2019

Klíčové přednášky odpoví zejména na tyto otázky:

Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora

Biokatalytická syntéza prírodných látok (prírodných aróm) – možnosti a limity
Možnosti membránových procesov pri separácii cieleného produktu z fermentačného média
Možnosti membránových procesov pre návrh hybridných systémov reakcia – in-situ
Membránová separácia cieleného produktu
Prípadová štúdia – syntéza prírodných aróm

Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc. (Ústav makromolekulární chemie
Nové trendy v membránových materiálech

Jaké požadavky jsou kladeny na membránové materiály?
Jaké druhy materiálů se používají v membránových aplikacích?
Jaké jsou směry vývoje nových membránových materiálů?

Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. (Univerzita Pardubice)
Tlakově a osmoticky řízené membránové procesy: principy, limitace, aplikace a perspektivy 

Co umí syntetické membrány?
Kopírujeme, nebo vytváříme novou kvalitu?
Máme skutečně nedostatek vody? Pomohou membrány při recyklaci a čištění odpadních vod? A co náklady na odsolování mořské vody?
Modrá energie: vize nebo utopie?
Membránové separace jako jednotková operace: konkurence nebo integrace?

Ing. Pavel IZÁK, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR)
Separace plynů, par a kapalin neporezními membránami 

Výhody a mechanismus dělení směsí neporézními membránami?
Co to jsou iontové kapaliny a jejich využití v membránových separačních procesech?
Zvětšování měřítka: cesta z laboratoře do technologické praxe?
Nejnovější trendy v separaci plynů, par a kapalin?

Ing. Petr KŘIŽÁNEK, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
Aplikační směry v elektro-membránových procesech 

Co mohou přinést iontovýměnné  membrány?
Co dokáže ED metateze?
Kdy použít ED a kdy DD?

 

Těšíme se na Vás.

Organizační výbor konference  

MEMPUR 2019

 

facebook

Česká membránová platforma, z.s.

info(at)czemp.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde

Pokud se zpráva nezobrazí správně, klikněte zde.