Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Workshop Interreg CENTRAL EUROPE ke 4. výzvě, 27. 11. 2018
Datum: 09.11.2018

Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na workshop programu Interreg CENTRAL EUROPE, kde se můžete dovědět nejnovější informace související s jeho realizací, včetně novinek souvisejících s připravovanou 4. (a zároveň poslední) výzvou programu.

Workshop se koná 27.11.2018 dopoledne, ve velkém sálu ABF Nadace v Praze.

Program, místo konání a registrace jsou k dispozici zde: https://bit.ly/2CQ4vZ8

S pozdravem,

 

 

Stella Horváthová

Odbor evropské územní spolupráce

Oddělení mezinárodních územních vazeb

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6 (pracoviště: Letenská 3)

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 862 213

mobil: +420 731 628 385

e-mail: stella.horvathova@mmr.cz

www.mmr.cz

www.interreg-central.eu

www.interreg-danube.eu/

twitter: @Interreg_CZ