Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Prezentace ze semináře „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“
Datum: 06.11.2018
MZe - Odbor bezpečnosti potravin
Vydáno: 5.11.2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

 

Seminář se uskutečnil dne 24. října 2018 v prostorách Ministerstva zemědělství.

 

Odborný seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ organizovalo Ministerstvo zemědělství společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany.

Prezentace z odborného semináře naleznete v přiložených souborech.  

 

PROGRAM
 
Minimální základy radiační ochrany k tématu
"Člověk a záření aneb minimum z radiační ochrany" 
ING. DANA DRÁBOVÁ, PH.D., předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Nová atomová legislativa ve vztahu k řešení dopadů radiační havárie
"Regulace spotřeby potravin kontaminovaných radionuklidy v důsledku radiačních havárií"
ING. KARLA PETROVÁ, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Dosavadní zkušenosti z jaderných havárií s dopadem na okolí
Část 1 - "Úvod: zjednodušený průběh havárie JE a dopad na zemědělství"
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
Část 2 - "Havárie jaderných zařízení ve světě"
ING. IRENA MALÁTOVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

Radiační monitorovací síť ČR, stávající systém kontroly kontaminace potravin, plodin a vody
"Monitorování při radiační havárii – metody a prostředky"
ING. EVA ŠINDELKOVÁ, CSC., Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
"Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování"
ING. MIROSLAV HÝŽA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)


Vybrané výsledky ukončených projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (MV) týkající se dopadů do zemědělství: 
A) "Výzkum v oblasti dopadu jaderné havárie a radioaktivní kontaminace v zemědělství (ukončené a probíhající projekty)"
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)  
"Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následné zvládnutí radioaktivní kontaminace (metodiky a doporučení pro zemědělství)"
ING. MILUŠE BARTUSKOVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 

B) "Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín"
RNDR. PETRA HESSLEROVÁ, PH.D., ENKI O.P.S. TŘEBOŇ (ENKI)
"Nástroje GIS pro prostorové hodnocení radioaktivní kontaminace zemědělských plodin a půdy"
DOC. ING. JAKUB BROM, PH.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU) 

 
Informace o probíhajících projektech bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (MV) v dané oblasti:
A) "Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE - distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií"
ING. MIROSLAV KAJAN, ENKI O.P.S. TŘEBOŇ (ENKI)

B) "Strategie řízení nápravy území po radiační havárii"
ING. IRENA ČEŠPÍROVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

C) "RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí"
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)