Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě ze dne 30. 10. 2018
Datum: 06.11.2018
ÚKZÚZ
Vydáno: 2.11.2018
Autor: ÚKZÚZ

 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody.

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ