Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Nabídka účasti na setkání s ruskými partnery v oblasti pivovarnictví (Praha, 24. 9. 2018)
Datum: 14.09.2018
Eagri.cz

Ve dnech 24. - 25. září 2018 navštíví Českou republiku delegace z Ruské federace, která se zajímá o spolupráci v oboru pivovarnictví.

Jedná se celkem o 17 osob, skupina je různorodá - od zástupců státních úřadů, přes majitele či provozovatele pivovarů, členy ruského svazu pivovarů atp. Nejedná se o nákupčí piva, ale spíše o možné zájemce o nákup surovin, zařízení a další formy spolupráce v tomto oboru. Seznam účastníků v ruském jazyce je přiložen.

V pondělí 24. září od 16 do 17:30 hod. plánujeme v budově Ministerstva zemědělství ČR (Těšnov 17, Praha 1) uskutečnit setkání ruských partnerů s českými firmami. Pokud je v seznamu účastníků firma/osoba, se kterou máte zájem se setkat a jednat, jste na akci srdečně zváni.

K organizaci akce:

  • Prosím o potvrzení účasti na email nikola.hruskova@mze.cz do středy 19. září 2018 a upřesnění, se kterou firmou/osobou máte zájem jednat.
  • Pro vstup do budovy ministerstva je nutné mít občanský průkaz a zaregistrovat se na recepci.
  • Z časových a organizačních důvodů nebudou jednání probíhat podle předem připravených rozpisů ani harmonogramů, ale formou volné diskuse a individuální výměny kontaktů a informací.
  • Celá akce bude probíhat v jednom sále, bohužel nemůžeme poskytnout oddělené jednací prostory.
  • Jednací jazykem je ruština.

Přílohy