Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Výběrové řízení EFSA: Literature search on in silico protein toxicity prediction methods
Datum: 12.09.2018
KM EFSA
Vydáno: 11.9.2018
Autor: KM EFSA

 

Termín pro podání nabídek je 25. září 2018.

 

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení, jehož účelem je uzavřít kontrakt na vykonávání specifických úkolů ve vymezeném časovém rámci, dle podmínek stanovených zadavatelem. Konkrétně jde o vyhledávání literatury týkající se toxicity spojené s proteiny, působící na lidi a zvířata.

Cílem tohoto vyhledávání je následující:

1. Identifikace, vytvoření seznamu a skupin proteinů, které jsou spojovány s nežádoucími účinky u lidí a zvířat;

2. Identifikace  molekulárních  podpisů (např. vzory, domény) rozpoznaných  “toxických” proteinů a patogenetických mechanismů vedoucích k nežádoucím účinkům u lidí a zvířat;

3. Identifikace dostupných databází a vyhodnocení jejich relevantnosti s ohledem na stanovený rámec.

 

Specifické cíle projektu a kritéria výběru jsou detailně popsány na následující adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180910

Termín pro podání nabídek: 25. září 2018 (23:59 místního času)


Zdroj: EFSA: Literature search on in silico protein toxicity prediction methods