Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Selské slavnosti letos představí „příběh jídla“
17.06.2019

Ovoce a zelenina s rodokmenem znamená produkční historii od semínka až po potravinu a zahrnuje i použití pesticidů.
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Ctpp >


Výběrové řízení EFSA: Literature search on in silico protein toxicity prediction methods
Datum: 12.09.2018
KM EFSA
Vydáno: 11.9.2018
Autor: KM EFSA

 

Termín pro podání nabídek je 25. září 2018.

 

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení, jehož účelem je uzavřít kontrakt na vykonávání specifických úkolů ve vymezeném časovém rámci, dle podmínek stanovených zadavatelem. Konkrétně jde o vyhledávání literatury týkající se toxicity spojené s proteiny, působící na lidi a zvířata.

Cílem tohoto vyhledávání je následující:

1. Identifikace, vytvoření seznamu a skupin proteinů, které jsou spojovány s nežádoucími účinky u lidí a zvířat;

2. Identifikace  molekulárních  podpisů (např. vzory, domény) rozpoznaných  “toxických” proteinů a patogenetických mechanismů vedoucích k nežádoucím účinkům u lidí a zvířat;

3. Identifikace dostupných databází a vyhodnocení jejich relevantnosti s ohledem na stanovený rámec.

 

Specifické cíle projektu a kritéria výběru jsou detailně popsány na následující adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180910

Termín pro podání nabídek: 25. září 2018 (23:59 místního času)


Zdroj: EFSA: Literature search on in silico protein toxicity prediction methods