Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Selské slavnosti letos představí „příběh jídla“
17.06.2019

Ovoce a zelenina s rodokmenem znamená produkční historii od semínka až po potravinu a zahrnuje i použití pesticidů.
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Ctpp >


Kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ
Datum: 10.09.2018
Eagri.cz

Kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ

Datum: 25.9.2018  9:00 – 26.9.2018  16:30
Místo konání: Budova Ministerstva zemědělství, místnost č. 400
Kontakt: přihlášky na: https://www.uzei.cz/akce/kurz-poradany-uzei-k-tematum-aeko-a-ez2
Tématické zaměření akce: Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), Ekologické zemědělství (EZ)
Cílová skupina: Lektoři (poradci) - jež plánují školit na akcích v rámci 7. kola příjmu žádostí PRV operace 1.1.1 Vzdělávací akce
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovolují pozvat na kurz: Kurz pořádaný ÚEZI k tématům AEKO a EZ. Kurz bude zaměřen na tato témata: Účel a smysl Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), včetně informace o principu kalkulace platby v AEKO. Účel a smysl opatření Ekologické zemědělství (EZ), včetně informace o principu kalkulace platby v EZ, rozdělení plateb v přechodném období i přímo v certifikovaném EZ. Motivace a smysl přechodu z konvenčního hospodaření do režimu ekologické produkce.

UPOZORNĚNÍ: V rámci 7. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, operace 1.1.1 Vzdělávací akce mají nad rámec ostatních podmínek kvalifikačních předpokladů Všichni lektoři (poradci) povinnost předložit Osvědčení o absolvování kurzu pořádaném ÚZEI k tématům AEKO a EZ.