Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Zemědělské inovace pro Afriku - konference v Gentu
Datum: 08.08.2018
Biotrin.cz
Vydáno: 6.8.2018
Autor: Biotrin

 

Konference se koná ve dnech 30. - 31. srpna 2018 v Belgii.

 

30. - 31. srpna t. r. proběhne v belgickém Gentu konference zaměřená na vědecké inovace pro udržitelný rozvoj afrického zemědělství. Registrace na konferenci je stále možná, a to do 15. srpna. 

V mnohaleté historii belgického biotechnologického výzkumu hrála od počátku významnou úlohu univerzitní pracoviště v Gentu. S postupem doby byla postupně propojovaná s porůznu se metamorfujícími vědeckými komplexy špičkové kvality, orientovanými jak na základní, tak aplikovaný výzkum, s mezinárodním dosahem. A s rolí osobností typu Marca van Montagu (ve spolupráci s Jeffem Schellem) a nejnověji Dirka Inzé.

V současnosti je již několik let takovou gentskou ikonou Vlámský biotechnologický institut, tedy Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

Mezinárodnost belgického, a zvláště gentského, zemědělského výzkumu není jen odrazem moderní globalizace vědy. Do značné míry vychází i z jeho dávné koloniální tradice, zejména pak s ohledem na kontakty se zeměmi Afriky. Ale již zdaleka nejen těmi původně „belgickými“. A touto tradicí je motivována i blížící se konference s názvem „Scientific innovation for a sustainable development of African agriculture“. Termín konání – poslední dva dny letošního srpna. Místo konání: VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Gent.

Vědeckými inovacemi jsou v tomto případě myšleny zvláště moderní biotechnologické přístupy, od klasiky po špičkovou molekulární biologii. S ohledem na cílový kontinent má být samozřejmě pozornost věnována přednostně klíčovým tamním plodinám – tedy kukuřici, sladkým bramborům, čiroku, manioku a banánům. Tematické zaměření teoretických příspěvků se však týká klíčových problémů či cílů zemědělství kdekoli na světě, tedy včetně Evropy: odolnosti k biotickým či abiotickým stresorům, zvyšování půdní úrodnosti, vlivu mykotoxinů na zdraví hospodářských zvířat i lidí, zvyšování nutriční hodnoty potravin – a obecně šlechtění nových odrůd s pomocí vědeckých inovací.  Jimž jsou mnohé africké státy paradoxně daleko více nakloněny než ostentativní Evropa. 

Zdroj:
http://ipbo.vib-ugent.be/events/scientific-innovation-for-a-sustainable-development-of-african-agriculture

 


Zdroj článku: Biotrin