Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Pozvánka na bezplatnou přednášku pro pořadatele jednorázových akcí
Datum: 15.05.2018
HSHMP
Vydáno: 14.5.2018
Autor: HSHMP

 

Přednáška se koná ve středu 13. června 2018 v Praze v budově HSHMP.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si dovoluje pozvat všechny zájemce na bezplatnou přednášku, jejíž hlavním tématem je

Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí 


Obsah přednášky: 
 

Jednorázové akce
Jaká je její definice? Co všechno musí organizátor akce zajistit?  

Hygienická pravidla pro prodejce
Jakou legislativou se mají řídit? Hygienická pravidla od přípravy až po prodej.  

Nejčastější alimentární onemocnění 
Jaké jsou nejčastější nemoci z potravin?  

Stručná pravidla pro návštěvníky
Na co si dát pozor při návštěvě food festivalů?


Přednáška se bude konat ve středu 13. června 2018 od 16.00 hodin, ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/12, Praha 1.  

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit s dotazem na MUDr. Zdeňku Shumovou, ředitelku odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP: telefon 296 336 702 nebo e–mailová adresa: zdenka.shumova@hygpraha.cz.  

Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky. Přihlašujte se, prosím, pomocí online přihlášky,
a to do 11. 6. 2018
 

Odkaz pro přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeMQucE49nmdt3ux4XlslPXeL0B6fqfRShPQWYf8rVeFuVrNQ/viewform


Účast na přednášce je zcela zdarma.  Těšíme se na Vaší účast.   

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel  

 

Příloha

Zdroj: HSHMP