Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pokynu týkajícího se komunikace nejistoty v rámci vědeckých hodnocení
Datum: 11.05.2018
KM EFSA
Vydáno: 9.5.2018
Autor: KM EFSA

 

Písemný komentář je možné zaslat do 24. června 2018.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil veřejnou konzultaci k návrhu dokumentu „Guidance on Communication of Uncertainty in Scientific Assessments.

Dokument poskytuje pokyn jak komunikovat různá vyjádření nejistoty vyplývající z analýz nejistoty popsaných v dokumentu EFSA “Guidance document on uncertainty analysis in scientific assessment”. Dokument obsahuje i specifický pokyn pro samotné hodnotitele jak nejlépe hlásit různá vyjádření nejistoty z jejich vlastních analýz nejistoty.

Vědci úřadu EFSA tak zavádí více harmonizovaný a transparentní způsob objasnění omezení ve vědeckých znalostech, tedy “nejistot” ve vědeckých hodnoceních. Cílem navrženého komunikačního přístupu je pomoci různým posluchačům pochopit tyto informace tím, že budou poskytnuty v přístupnějším jazyku přizpůsobeném na míru jejich potřebám.   

Informace týkající se komunikace nejistoty a zmíněné veřejné konzultace lze najít na stránkách EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180504

Vlastní vyhlášení veřejné konzultace, včetně všech informací a materiálů, lze najít na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180504


Úřad EFSA by rád obdržel zpětnou vazbu k návrhu přístupu komunikace nejistoty od praktiků, odborníků a úředníků zapojených do vědecké komunikace a komunikace rizika:

  •  
    • komunikátoři vědy (spisovatelé, editoři, novináři, autoři tiskových zpráv a informací pro veřejnost ap.)
    • odborníci na společenské vědy, odborníci akademické sféry ap.
    • lidé odpovědní za rozhodnutí, vědečtí hodnotitelé, zainteresované skupiny z oblasti bezpečnosti potravin a oblasti veřejného zdraví, vědecké poradenské organizace na národní, evropské nebo mezinárodní úrovni ap.

 

Zainteresované strany (organizace i jednotlivci) mohou zaslat písemný komentář do 24. června 2018. Elektronický formulář lze najít na internetové adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EFSAPublicConsultationCommunicatingUncertainty

K zaslání doplňujících dat pro podporu komentářů nebo souboru lze rovněž použít e-mailovou adresu com.publicconsult.EUS.001@efsa.europa.eu

Úřad EFSA zhodnotí všechny komentáře zaslané v souladu s uvedenými kritérii. Dále budou komentáře zváženy příslušnými Panely EFSA a vzaty v úvahu, pokud to bude shledáno jako relevantní.

Všechny zaslané komentáře budou zveřejněny. Komentáře zaslané jednotlivci budou prezentovány anonymně, komentáře zaslané formálně jménem nějaké organizace se zveřejní se jménem této organizace.  

Zdroj: EFSA