Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pokynu týkajícího se komunikace nejistoty v rámci vědeckých hodnocení
Datum: 11.05.2018
KM EFSA
Vydáno: 9.5.2018
Autor: KM EFSA

 

Písemný komentář je možné zaslat do 24. června 2018.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil veřejnou konzultaci k návrhu dokumentu „Guidance on Communication of Uncertainty in Scientific Assessments.

Dokument poskytuje pokyn jak komunikovat různá vyjádření nejistoty vyplývající z analýz nejistoty popsaných v dokumentu EFSA “Guidance document on uncertainty analysis in scientific assessment”. Dokument obsahuje i specifický pokyn pro samotné hodnotitele jak nejlépe hlásit různá vyjádření nejistoty z jejich vlastních analýz nejistoty.

Vědci úřadu EFSA tak zavádí více harmonizovaný a transparentní způsob objasnění omezení ve vědeckých znalostech, tedy “nejistot” ve vědeckých hodnoceních. Cílem navrženého komunikačního přístupu je pomoci různým posluchačům pochopit tyto informace tím, že budou poskytnuty v přístupnějším jazyku přizpůsobeném na míru jejich potřebám.   

Informace týkající se komunikace nejistoty a zmíněné veřejné konzultace lze najít na stránkách EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180504

Vlastní vyhlášení veřejné konzultace, včetně všech informací a materiálů, lze najít na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180504


Úřad EFSA by rád obdržel zpětnou vazbu k návrhu přístupu komunikace nejistoty od praktiků, odborníků a úředníků zapojených do vědecké komunikace a komunikace rizika:

  •  
    • komunikátoři vědy (spisovatelé, editoři, novináři, autoři tiskových zpráv a informací pro veřejnost ap.)
    • odborníci na společenské vědy, odborníci akademické sféry ap.
    • lidé odpovědní za rozhodnutí, vědečtí hodnotitelé, zainteresované skupiny z oblasti bezpečnosti potravin a oblasti veřejného zdraví, vědecké poradenské organizace na národní, evropské nebo mezinárodní úrovni ap.

 

Zainteresované strany (organizace i jednotlivci) mohou zaslat písemný komentář do 24. června 2018. Elektronický formulář lze najít na internetové adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EFSAPublicConsultationCommunicatingUncertainty

K zaslání doplňujících dat pro podporu komentářů nebo souboru lze rovněž použít e-mailovou adresu com.publicconsult.EUS.001@efsa.europa.eu

Úřad EFSA zhodnotí všechny komentáře zaslané v souladu s uvedenými kritérii. Dále budou komentáře zváženy příslušnými Panely EFSA a vzaty v úvahu, pokud to bude shledáno jako relevantní.

Všechny zaslané komentáře budou zveřejněny. Komentáře zaslané jednotlivci budou prezentovány anonymně, komentáře zaslané formálně jménem nějaké organizace se zveřejní se jménem této organizace.  

Zdroj: EFSA