Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Setkání k projektu GoNano
22.10.2019

Tolerance rostlin vůči železu
09.10.2019

Již 5. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 18. a 19. října 2019
09.10.2019

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019
09.10.2019

Ctpp >


SEMINÁŘ AEO
Datum: 16.07.2015
Celní správa ČR

V rámci tohoto semináře byl jeho účastníkům představen koncept AEO v podmínkách Celní správy ČR včetně systému prověřování stanovených podmínek a kritérií pro vydání osvědčení AEO. Další témata, která byla zástupcem kompetentního celního orgánu ve věci AEO, tj. Celního úřadu pro Jihočeský kraj, prezentována, se vztahovala k faktickému čerpání výhod určených pro držitele osvědčení AEO, a to jak přímých, plynoucích z platné legislativy, tak výhod národních, které byly implementovány ze strany Celní správy ČR. Poslední část semináře byla věnována vzájemnému uznávání osvědčení AEO se třetími zeměmi, které je plně v souladu s prvotní vizí Světové celní organizace o globálním zabezpečením dodavatelského řetězce. V průběhu semináře bylo zmiňováno a řešeno také nabytí účinnosti celního kodexu Unie (UCC) k 1. 5. 2016 a s tím spojený přímý dopad i na institut AEO včetně plnění stanovených podmínek a výhod plynoucích z postavení subjektu AEO. Závěrečná diskuse již byla zaměřena na konkrétní části povolovacího procesu a s tím spojené náležitosti plnění stanovených podmínek, a to jak dle současné legislativy, tak dle v návaznosti na nabytí účinnosti celního kodexu Unie (UCC).

 
Stránka byla publikována dne: 13. 7. 2015 11:10