Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Opravdu potřebují veřejné subjekty a neziskovky únikovou cestu z GDPR? Podnikatelé přitom budou pokutováni bez pardonu. Podle Hospodářské komory je to nehoráznost
19.04.2018

Tuzemák o své „rumové aroma“ v následujících pěti letech nepřijde. Evropská komise přijala argumenty České republiky pro prodloužení výjimky
19.04.2018

Informace k tzv. "základním látkám" v ochraně rostlin
19.04.2018

Protilátky proti viru Aujeszkyho choroby má v ČR asi pětina prasat divokých
19.04.2018

Ctpp >


Dětská skupina - hygienické aspekty - bezplatná přednáška
Datum: 10.04.2018
HSHMP
Vydáno: 6.4.2018
Autor: HSHMP

 

Přednáška se koná v úterý 24. dubna 2018 v budově HSHMP.

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") si dovoluje pozvat všechny zájemce na bezplatnou přednášku na téma:

Dětská skupina - hygienické aspekty,  

kterou pořádáme v úterý 24. dubna 2018 od 13.30 hodin. Naši odborníci na tuto problematiku představí výsledky státního zdravotního dozoru v dětských skupinách a součaně zájemce seznámí s úvodem do hygienického minima ve výdejních kuchyňkách pro pečující osoby. Účastníci přednášky si navíc, díky názornému nácviku, osvojí techniky správné hygieny rukou.  


Přednáška se koná ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/2, Praha 1

Přihlašovat se je možné prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoj1ae_bqlE_XmeRaNfpkpG5
Vl1jjLRvmh1mlWJSoTreSRcg/viewform

 

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2018.

Veškeré další organizační podrobnosti najdete v pozvánce na tuto přednášku v příloze této průvodní informace.  


Těšíme se na Vaši účast.  

V Praze dne 6. dubna 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel  

 

Příloha


Zdroj: HSHMP