Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Výzkum a inovace v oblasti monitoringu a zvládání infekčních nemocí
Datum: 06.04.2018
KM EFSA
Vydáno: 29.3.2018
Autor: KM EFSA

 

Pozvánka na odbornou mezinárodní akci (Brusel, 6. 6. 2018)

 

STAR-IDAZ.be, zastoupení Belgie v STAR-IDAZ IRC, společně s Flanders Vaccine a Enterprise Europe Network Vlaanderen organizují akci k podpoře spolupráce mezi výzkumnými pracovníky v oblasti monitoringu a zvládání infekčních oenmocnění (One Health přístup). Tato „dohazovací“ akce je příležitostí pro účastníky rozšířit své sítě spolupracovníků, oslovit další potenciální partnery mající správné znalosti či vytvořit nová konsorcia k řešení projektů.
Vybraným výzkumným pracovníkům a zástupcům podniků bude umožněno prezentovat jejich projektové záměry v rámci krátkých, pětiminutových prezentací.

Místo: Federal Public ServiceHealth, Food chain safety and Environment
Eurostation II (just in front of railway station Brussels-South (Zuid/Midi))
Victor Hortaplein, 40 box 10
1060 Brussels

Datum: 6. června 2018

Zaměření setkání:
Akce je zaměřena na monitoring a ovládání infekčních onemocnění u zvířat a/nebo lidí (One Health přístup). Vzhledem k tomu, že zhruba 60 % patogenů ohrožujících zdraví lidí pochází od zvířat, vyzývají organizátoři výzkumníky a vědce zabývající se infekčními chorobami zvířat a lidí ke společnému řešení průřezových témat, jako jsou zoonózy, antimikrobiální rezistence a bezpečnost potravin živočišného původu.

Očekávány jsou návrhy projektů zabývající se jedním či více níže uvedenými tématy:

- Rychlá a přesnější diagnostika a nástroje pro monitoring zdraví a onemocnění
- Nové metody, které pomáhají předcházet nebo léčit onemocnění a/nebo posilují obranyschopnost organizmu proti onemocnění:
      - Nové a zlepšené vakcíny (vč. autogenních veterinárních vakcín) nebo snadno adaptovatelné vakcinační platformy
      - Nové, méně stresující, metody podání vakcín
      - Nová krmná aditiva/léčiva
      - Používání biomarkerů rezistence onemocnění či imunity

Registrace je možná do 30. 4. 2018 prostřednictvím webové stránky akce.

Zdroj: The Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment