Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Přednáška „Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 2017“
Datum: 13.03.2018
ÚZEI
Vydáno: 9.3.2018
Autor: ÚZEI

 

Akce se koná v rámci potravinářských úterků dne 27. 3. 2018.

 

 

Česká potravinářská společnost 
a Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Vás zvou na odbornou přednášku Ing. Petra Cuhry na téma

 „Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 2017  .

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutečnila v roce 2017 téměř padesát tisíc kontrolních vstupů do různých druhů provozoven, skladů a internetových obchodů. O tom, jakým způsobem kontroly probíhají, co se při nich zjišťuje a jaké byly jejich výsledky za rok 2017 se dozví účastníci přednášky. Řeč bude také na téma nejproblematičtějších typů provozoven a o správních řízeních a pokutách.

Bližší informace a abstrakt akce zde.

U příležitosti akce připravila Knihovna Antonína Švehly (http://www.knihovnasvehly.cz/), která je součástí ÚZEI, seznam (rešerši) literatury z fondu na téma „bezpečnost potravin“.

 

Zdroj: ÚZEI

 

Zdroj: SZPI