Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference o nových technikách šlechtění rostlin
21.06.2018

Právní elektronický systém o krok blíže podnikatelům. Hospodářská komora spojuje síly se strategickým partnerem
21.06.2018

Veterinární inspektoři v Praze během letošních kontrol farmářských trhů zjistili závady u jedné pětiny prodejců
21.06.2018

SZPI zadržela čínské čaje s až 120x překročeným limitem pro obsah pesticidů
21.06.2018

Ctpp >


Úřad EFSA potvrdil riziko neonikotinoidů pro včely
Datum: 08.03.2018
KM EFSA
Vydáno: 7.3.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA aktualizoval hodnocení rizik tří pesticidů (neonikotinoidů) pro včely.

 


Foto: Shutterstock

Podle výsledků hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) představuje ve většině případů používání neonikotinoidních pesticidů nebezpečí pro divoké včely a včely medonosné. Úřad EFSA aktualizoval hodnocení rizik tří neonikotinoidů - klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu - které nyní v EU podléhají regulaci z důvodu nebezpečí, jež představují pro včely.  

Nové závěry úřadu EFSA aktualizují předchozí výsledky z roku 2013, po jejichž zveřejnění Evropská komise zavedla regulaci používání těchto látek.

Z důvodu nového hodnocení, zahrnujícího divoké včely (čmeláky a včely samotářky) a včely medonosné, provedlo Oddělení pro pesticidy úřadu EFSA rozsáhlý sběr dat zahrnující i systematické přezkoumání literatury tak, aby byly shromážděny veškeré vědecké důkazy zveřejněné od posledního hodnocení.  

Tým vědců aplikoval při hodnocení nové pokyny vydané úřadem EFSA speciálně pro hodnocení rizik pesticidů pro včely.  

Jose Tarazona, vedoucí Oddělení pesticidů úřadu EFSA, uvedl: "Dostupnost velkého množství dat spolu s novou metodikou nám umožnilo vypracovat velmi podrobné závěry.“

„Ve výsledcích je značná variabilita vzhledem k faktorům, jako je druh včel, zamýšlené použití pesticidu a způsob expozice. V některých případech byla zjištěna nízká rizika, ale souhrnně považujeme riziko spojené s neonikotinoidy pro tři druhy zkoumaných včel za potvrzené."  

Úřad EFSA dokončil závěry po dvou samostatných konzultacích s  odborníky v členských státech EU. Experti podpořili závěry úřadu.

Stejně jako u předchozích hodnocení, expozice včel pesticidy byla hodnocena třemi způsoby: z množství reziduí ve včelím pylu a nektaru; z pohybu (unášení) prachu v průběhu setí ošetřených semen a ze spotřeby vody.  

Další kroky
Závěry hodnocení úřadu EFSA budou předány manažerům rizik Evropské komise a jednotlivých členských států, kteří zváží případné změny stávajících regulačních opatření při používání těchto pesticidů.

Přílohy:

 

Zdroj: EFSA