Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Podpořte s námi rozvoj výzkumu a vývoje
Datum: 12.02.2018
TA ČR

Prosíme o účast v průzkumu společnosti Deloitte ve střední Evropě a Technologické agentury ČR, který je zaměřen na téma podpory výzkumu a vývoje ve středoevropských firmách v roce 2018. Cílem průzkumu je získat souhrnné výsledky, týkající se přístupu soukromého sektoru k investování do výzkumu a vývoje, identifikovat faktory, které motivují k navýšení investic do výzkumu a vývoje, odhadu budoucích trendů v této oblasti a identifikace hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Výsledky mohou být použity pro případná jednání ke změně legislativních podmínek. Průzkum je prováděn v devíti středoevropských zemích – Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Proč se průzkumu zúčastnit?

  • Budete zdrojem cenných informací, které mohou vést ke změně stávajícího systému pobídek.
  • Získáte podrobnou zprávu o průzkumu, která vám umožní porovnat vaší činnost v oblasti výzkumu a vývoje s ostatními hráči v regionu.

Dotazník obsahuje 12 otázek a jeho vyplnění zabere přibližně 15 minut. Vše je anonymní a vaše údaje jsou důvěrné. Upozorňujeme, že tento průzkum je určen členům vedení firem.

 

Podělte se s námi o váš názor na tomto odkazu a staňte se motorem změn.