Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Pražská hygiena se i letos připojuje ke kampani „Suchej únor
Datum: 09.02.2018
HSHMP
Vydáno: 8.2.2018
Autor: HSHMP

 

HSHMP informuje o kampani zaměřené na osvojení si schopnosti vědomě regulovat konzumaci alkoholu.

 

Alkohol je návyková látka, která vykazuje velmi komplexní účinky na lidský organizmus, a to v závislosti na množství, délce konzumace a individuální vnímavosti jedince. Nadměrné pití alkoholu má neblahé zdravotní a sociální důsledky, které vyplývají ze změn biochemických procesů v organismu, zejména vznikem otravy a závislosti. Zvyšuje riziko výskytu onemocnění srdce, cirhózy jater, je častou příčinou úrazů či násilných činů a podílí se na vzniku některých druhů nádorového bujení.

Celková spotřeba alkoholických nápojů v Česku na obyvatele byla v roce 2016 podle Českého statistického úřadu 173,5 l, z toho hodnota čistého alkoholu činila 9,9 l na obyvatele.

Spotřeba čistého alkoholu u osob starších 15 let dle jednotlivých zemí OECD znázorňuje obrázek 1.

Obrázek 1: Spotřeba alkoholu v jednotlivých zemích OECD v litrech na osobu starší 15 let za rok 2015


Zdroj: https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm

Čeští muži patří ve spotřebě alkoholu ke světové špičce. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vypijí ročně téměř trojnásobek světového průměru. Společenské náklady nadměrného pití se v ČR odhadují na více než 16 miliard korun ročně.

Liga otevřených mužů vyzývá již pošesté nejen české muže (zapojit se mohou i ženy) k zapojení do kampaně „Suchej únor“ - Pojď s námi sušit! Cílem kampaně je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat.


► Zdroj: http://suchejunor.cz/


Svoji (ne)závislost si můžete otestovat pomocí jednoduchého online dotazníku:

http://suchejunor.cz/on-line-test-alkohol/
 

Bližší informace o této kampani získáte zde: http://suchejunor.cz


Pro osoby bojující se závislosti na alkoholu a pro jejich rodinné příslušníky, či osoby blízké zpracovala HSHMP seznam odborných léčebných center na území hlavního města Prahy, které nabízí pomoc při léčení závislosti (viz příloha). Doporučujeme také využití on-line poradny 1. LF UK a VFN, Kliniky Adiktologie: http://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/z-alkohol/


Použité zdroje:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prvni-souhrnna-publikace-o-zdravi-obyvatel-hlavniho-mesta-prahy---zdarma-ke-stazeni-2312_2312_34_1.html
http://suchejunor.cz/
http://suchejunor.cz/on-line-test-alkohol/
http://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/z-alkohol/
https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm
https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-potravin-2016


Příloha:

Seznam léčebných center Praha (PDF; 480 kB)


V Praze dne 2. 2. 2018

Ing. Anna Fűleová

vedoucí Kanceláře ředitele HSHMP


Přílohy

 

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy